Ceresit CT 87 WHITE FLEXIBLE

Popis Výrobku

Bílá lepicí a stěrková malta k lepení izolačních desek EPS, MW a k vytváření výztužné vrstvy v systémech Ceresit Cerethem.

Vlastnosti

  • 2 v 1 - nevyžaduje penetraci před aplikací omítky
  • zesílená unikátním složením s vlákny
  • výrazně nižší spotřeba na m2
  • odolná vůči vzniku trhlin a prasklin
  • vysoká přídržnost k minerálnímu podkladu, polystyrénu a minerální vlně
  • flexibilní a vysoce mechanicky odolná
  • vysoko paropropustná
  • odolná vůči povětrnostným vlivům

Oblasti Použití

Je určena k lepení desek z polystyrenu a minerální vlny a následné zhotovení tenkých vrstev vyztužených armovací sítí v systémech zateplení budov. Ceresit CT 87 je součástí kontaktních systémů zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS).  Ceresit CT 87 je díky použité speciálně vybrané kombinace vláken,  posiluje odolnost zateplovacího systému vůči poškození, trhlinám a škrabanců. Aplikace CT 87 (barva, povrch a organické modifikátory) umožňuje vynechat přípravu podkladové vrstvy penetrací s použitím penetračních nátěrů před nanesením jakýchkoliv omítek Ceresit. Obsah speciálních lehkých plniv dodává větší flexibilitu, snadnější a homogenní hustotu, usnadňuje míchání, nanášení a roztírání, a tak zvyšuje účinnost malty.

Pracovní postup

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepení izolačních desek: CT 87 má velmi dobrou přídržnost na všech pevných, nosných, čistých, suchých podkladech, jako např. zdivo, omítky, mozaiky a betony, které neobsahují tuky, živice, pyly nebo jiné oddělující substance snižující přídržnost. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem Ceresit CT 99. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Silně savé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 a nechte schnout min. 2 hodiny. Přídržnost podkladu ověřte nalepením kostek polystyrenu o rozměrech cca 10 x 10 cm na několika místech a po 4 - 7 dnech je ručně odtrhněte. Podklad je k dalšímu zpracování vhodný tehdy, jestliže k odtržení dojde ve vzorku polystyrénu.

Provedení vyztužující vrstvy: Po vytvrzení CT 87 (cca po 2 dnech) nerovnosti desek přebruste brusným papírem, důkladně odstraňte prach a upevněte odpovídajícím počtem a typem talířových natloukacích hmoždinek.

ZPRACOVÁNÍ

Ceresit CT 87 vsypte do čisté studené vody a rozmíchejte na hladkou hmotu bez hrudek, počkejte 5 minut a opět promíchejte.

  1. Lepení izolačních desek: Připravenou maltu CT 87 naneste po obvodu lepené desky pásem o velikosti cca 3 - 4 cm a vytvořte několik terčů v ploše desky o průměru cca 8 cm. Při lepení izolačních desek z minerální vlny je nutno před nanesením lepicí malty desku po celé ploše přestěrkovat tenkou vrstvou lepicí malty nataženou pomocí nerezového hladítka. Desku přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem dlouhou latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinatost. Desky skládejte na doraz, bez mezer a spár, dodržujte vazbu jako u zdiva, tzn. tak, aby svislá spára nikde neprobíhala. Správně nanesená malta by měla při stlačení pokrýt min. 40 % povrchu desy. Při rovných a hladkých podkladech naneste maltu pomocí zubové stěrky s velikostí zubů cca 10-12 mm. Desky skládejte nadoraz, bez mezer a spár, dodržujte vazbu jako při zdivu, tzn. tak, aby svislá spára nikde nepřebíhala.
  2. Zapracování vyztužující tkaniny: Rozmíchanou maltu naneste zubovou stěrkou o velikosti zubů 10-12 mm na povrch izolačních desek. V případě použití desek z minerální vlny je nutno nejprve celý povrch desek přestěrkovat maltou CT 87 za použití rovnéhonerezového hladítka. Do takto připravené vrstvy vtlačte pomocí nerezového hladítka armovací tkaninu s dodržením přesahu jednotlivých pruhů tkaniny minimálně 10 cm. Povrch vyhlate tak, aby rastr armovací tkaniny nebyl viditelný. CT 87 je možné nanášet i strojově.