Skip to Content

Společně Budujeme Udržitelnou Budoucnost

You need to accept cookies to play this video

Výzvy Udržitelnosti

This photo depicts a forest fire caused by a climate change.
Globální Oteplování
 • Se současnými podmínkami můžeme do roku 2100 očekávat zvýšení o +3,5 až +4,5 °C, což je daleko od cíle 1,5 °C stanoveného v Paříži*​
 • Nárůst nad 2 °C znamená 2–3 krát horší dopad (povodně, požár, bouře, sucho,...) než 1,5 °C

* U.N. World Meteorological Organization

This photo depicts an ocean full of plastic waste.
Plastový Odpad
 • Do roku 2050 budou oceány obsahovat více plastů než ryb. *
 • Ročně unikne do oceánů více než 8 milionů tun plastu.​
 • 83 % testované kohoutkové vody obsahuje mikroplast.**​

*Ellen MacArthur Foundation
** The guardian, Plastic Fibres found in tap water around the world, study reveals

This photo depicts poor housing with poor living conditions.
Chudoba
 • Kvůli vystavení chemikáliím, dojde nejméně k 4,9 milionu úmrtí ročně.*​
 • Celosvětově nemá 1,6 miliardy lidí přístup k odpovídajícímu bydlení.**​
 • Do roku 2030 OSN odhaduje, že 40 % světové populace bude postrádat adekvátní bydlení.**​


* WHO
** The United Nations

Stavební Průmysl

Klíč K Udržitelné Budoucnosti
The photo shows a team of people working on a construction site in Dubai.
 • Každý den se staví budovy a naše města se rozrůstají. Stavební fond se do roku 2050 zdvojnásobí.​
 • Celosvětově tvoří zastavěné prostředí téměř 40 % celkových emisí CO2.*​
 • Budovy budou hrát klíčovou roli v boji proti změně klimatu.

*Zpráva o globálním stavu budov a stavebnictví za rok 2019, Globální aliance pro budovy a stavebnictví, OSN

Naše Strategie

Společně budujeme udržitelnou budoucnost
Redukce CO2
 • Do roku 2040 se stát klimaticky pozitivními
 • Snižovat uhlíkovou stopu našich surovin​
 • Podpořit vlastníky domů, aby snižovali jejich emise CO2
Cirkulární Ekonomika
 • Udělat naše obaly recyklovatelné nebo znovu použitelné
 • Maximalizovat podíl recyklovaných plastů v našich obalech
Bezpečnost Domova
 • Poskytněte bezpečný domov rodinám v nouzi
 • Vyvíjejte produkty s velmi nízkými emisemi​
 • Snižte obsah škodlivých látek
Desktop with a Henkel's website showing Sustainability Report on a screen.