Skip to Content

Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r. o. , dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů. 

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR spol. s.r.o.  

Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8  

Henkel využívá osobní údaje primárně k poskytování webových stánek uživatelům a k zajištění správného fungování a zabezpečení těchto stránek. Jakékoliv další zpracování údajů nastává jen na základě zákonných povinností nebo svolení nebo případně pokud uživatel dal souhlas společnosti Henkel.

Když uživatel navštíví webové stránky, Henkel automaticky shromáždí a uloží určitá data. To zahrnuje: IP adresu nebo ID zařízení alokovaného příslušného koncového zařízení, kterou potřebujeme k přenášení požadovaného obsahu (např. zvláštního obsahu, textů a obrázků stejně jako datových souborů ke stažení atd.), aktivitu uživatelů v rámci webové stánky, typ příslušného koncové zařízení, použitý webový prohlížeč stejně jako datum a čas využití.

Henkel uchovává data maximálně 7 dní pro účely rozpoznání a sledování zneužití.

Henkel také využívá tyto informace pro zlepšení prezentace služeb, prvků a funkčnosti stejně jako obecných administrativních úkolů.

Kromě toho Henkel vymazává a anonymizuje použitá data, včetně IP adres, bez zbytečného prodlení, jakmile nejsou déle potřebná pro výše uvedené důvody.

Zpracování a použití údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která tyto úkony odůvodňují z následujících: (1) zpracování je nezbytné pro poskytování internetové stránky; nebo (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a zlepšování funkčnosti a bezproblémového provozu webové stránky a je přizpůsobena potřebám uživatelů.

Příjemci shromážděných údajů mohou být členové odpovědných interních oddělení, další přidružené společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. pro hosting a správu obsahu, marketingové agentury, další poskytovatelé třetích stran, pokud je to nezbytné pro služby, které poskytují), úřady při výkonu svých příslušných povinností a pravomocí, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo pokud je to nezbytné k prokázání, výkonu nebo obraně práv společnosti Henkel v případě obchodní transakce, jako je prodej, fúze nebo akvizice.

3. Další zpracování osobních údajů

Tabulka pro zákaznické požadavky 

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

4. Souhlas / Odvolání souhlasu

Údaje si uschováme pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonné povinnosti archivace.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s budoucím účinkem kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu či kliknutím ZDE.  Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu, které bylo prováděno před tímto odvoláním.

5. Soubory Cookies, Pixely, otisky prstů a podobné technologie

Tyto webové stránky používají cookies a podobné technologie. Cookies jsou male jednotky dat dočasně uložené ve vašem prohlížeči na pevném disku vašeho zařízení, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubor cookies často obsahuje jedinečný identifikátor, kterým je náhodně vygenerované číslo a uložené ve vašem zařízení. Platnost některých vyprší na konci relace vašeho webu; ostatní zůstanou ve vaše zařízení déle. Technicky nezbytné cookies budou použity automaticky. Jiné soubory cookies (nebo podobné technologie) boudou použity pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Existují různé typy soubory cookies. Soubory cookies první strany jsou soubory umístěné navštíveným webem a lze je číst pouze na tomto webu. Soubory cookies třetích stran jsou soubory umístěné jinými organizacemi, které používáme pro různé služby. Používáme například externí poskytovatele analytických služeb, kteří za nás umisťují soubory cookies, aby nám řekli, co se našem webu líbí nebo nelíbí. Web, který navštívíte, může navíc obsahovat vložený obsah, například z YouTube, který může zas nastavovat své vlastní soubory cookies.

Pixel není obvykle větší než 1x1 pixelový průhledný obrázek, který je umístěn na webových stránkách za účelem shromažďování údajů, jako je IP adresa, typ prohlížeče, doba přístupu nebo dříve nastavené sobory cookies za účelem personalizace obsahu nebo zefektivnění a usnadnění procházení. Často se používají v kombinaci s cookies, protože pixely generují a spravují cookies.

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude web shromažďovat údaje týkající se operačního systému zařízení, prohlížeče, jazyka, nainstalovaných fontů, adresy IP, pluginů a dalších informací. Tímto způsobem lze zařízení znovu identifikovat pro marketingové účely relevantní pro uživatele.

Další informace o souborech cookies a dalších technologiích používaných na našich webových stránkách a jejich účelech naleznete na našich webových stránkách v části „Cookies“ a „Nastavení souborů cookies“. Tam také můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací příslušného nastavení souboru cookies.

Vaše preference jsou nastaveny pro danou doménu, prohlížeč a počítač. Pokud tedy navštěvujete naše webové stránky doma a pracujete nebo máte jiné počítače, musíte u každého zařízení nebo prohlížeče odmítnout ukládání dat.

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude používat tato webová stránka Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Za tímto účelem je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies shromažďuje údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru, za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících k činnosti na webových stránkách a používání internetu poskytovateli webových stránek. Soubor cookies také shromažďuje informace o interakcích uživatelů s reklamami (kliknutí na textovou reklamu nebo sledování reklamy).

Henkel použije shromážděné údaje k optimalizaci kampaní, opětovnému cílení a personalizaci reklam. Za tímto účelem umožňují soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován během doručování reklamy a přiřazen k cílové skupině. Tyto informace se používají k zobrazení relevantních a pro vás zajímavých reklam.

Google (jako správce) může vaše údaje použít k jakýmkoliv vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, to znamená, že Google zkrátí / anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské Unie i pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá adresa IP zasílána a zkrácena servery Google v USA. 20

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Google Analytics cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a stáhnout a nainstalovat si plugin prohlížeče, který deaktivuje shromažďování a používání údajů Google Analytics (cookies a IP adresa). 

Služby správy obsahu sociálních médií, jako jsou soubory cookies a doplňky různých sítí sociálních médií, jsou zabudovány do našich webových stránek. Související služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovatelé“) až po vašem souhlasu. Účelem těchto služeb je umožnit vám prohlížet a sdílet náš obsah se svými přáteli a sítěmi. Tito poskytovatelé jsou:

•Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a v Evropské Unii společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

•Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

•YouTube je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a v Evropě společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Přehled YouTube pluginů najdete na: https://developers.google.com/youtube/documentation  

•Službu Instagram poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Instagram”). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/instagram  

•Službu LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a v Evropě společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Přehled plug-inů LinkedInu a jejich vzhled naleznete na: https://developer.linkedin.com/plugins#

Abychom zvýšili ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, jsou tyto služby sociálních médií implementovány jako „tlačítka se dvěma kliknutími“. Tato forma integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku z našeho webu obsahující tyto nástroje nejste automaticky připojeni k serverům poskytovatelů. Prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery poskytovatelů pouze v případě, že aktivujete služby sociálních médií a povolíte tak přenos dat. Obsah různých nástrojů je poté přenesen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a poté zobrazen na obrazovce.

Nástroj sociálních médií sděluje poskytovateli vaše dříve navštívené webové stránky, vaši IP adresu, informace o prohlížeči a datum a čas požadavku serveru. Při využívání kterékoli z funkcí sociálních médií (např. kliknutím na tlačítko „Sdílet“, zanecháním komentáře) budou tyto informace také přeneseny prohlížečem přímo k poskytovateli k uchování. Tito poskytovatelé mohou vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je analytika, marketing, profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (například prostřednictvím vašeho uživatelského účtu u příslušného poskytovatele), i když nejste přihlášeni ke svým sociálním účtům.

Poskytovatelé zpracovávají data částečně i ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Data protection/privacy policy issued by Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Data protection/privacy policy issued by Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Data protection/privacy policy issued by Google: https://policies.google.com/privacy  

Data protection/privacy policy issued by Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Data protection/privacy policy issued by LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Můžete změnit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavením platformy sociálních sítí.

Za předpokladu vašeho předchozího souhlasu, používá tato webová stránka Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) („Adobe“). Za tímto účelem je na vašem zařízení nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie bude shromažďovat údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších souvisejících služeb, na aktivitu na webu a používání internetu poskytovateli webu.

Společnost Adobe (jako správce) může používat vaše údaje pro jakékoli vlastní účely, jako je profilování a propojování vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (např. prostřednictvím vašeho účtu Adobe).

Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a zpracovány společností Adobe na serverech ve Spojeném království. Pro tento přenos údajů do třetí země je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů standardními smluvními doložkami, čl. 46 GDPR, čekající na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (článek 45 GDPR).

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že poslední oktet (poslední část) IP adresy je okamžitě skryta, když je IP adresa shromažďována společností Adobe. Tato anonymizace se provádí před jakýmkoli zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha. Po geografickém vyhledávání jsou IP adresy všude v Analytics zatemněny – nahrazeny :: X.X.X.X.

Povolením cookies na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a dříve popsaným zpracováním společností Adobe.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Adobe naleznete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Námitka proti shromažďování údajů:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, můžete vypnout soubory cookie na našich webových stránkách v části „Soubory cookie“ v části „Nastavení cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale je vám používání souborů cookie Adobe Analytics nepříjemné, můžete kliknout na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovat shromažďování a používání údajů (cookies a IP adresy) Adobe Analytics.

6. Práva subjektů údajů / Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Pověřenec DPO)

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

 

Právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis na následující kontaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., GDPR, Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).