Ceresit CT 54 SILICATE AERO

Popis Výrobku

Silikátový fasádní nátěr

Vlastnosti

  • nízká nasákavost
  • pro minerální podklady
  • vysoká paropropustnost
  • barevně stabilní
  • odolný vůči povětrnostním vlivům
  • voděodolný
  • zásaditý a matný
  • BioProtect – odolný vůči plísním, řasám a houbám
  • dostupný v celé paletě barev Colours of Nature®

Oblasti Použití

OBLASTI POUŽITÍNátěr Ceresit CT 54 je vhodný pro použití jako ochranný nátěr tradičníchfasádních omítek, vnitřních omítek a betonových konstrukcí (zdí a stropů)v interiéru i exteriéru. Lze jej aplikovat na všechny minerální podklady(beton, cementové, vápenocementové a vápenné omítky). Nátěr velmidobře a trvale přilne k podkladu. Umožňuje okamžitou aplikaci nátěruna nové omítky, protože je odolný vůči alkalické reakci čerstvých cementemvázaných podkladů, která by mohly způsobit výkvěty a nestejnoměrnostsytosti odstínu nátěru barvou CT54. Je určen také k povrchové úpravěminerálních omítek Ceresit CT 34 nebo CT 137, silikátových omítekCT 72, CT 73 a silikátovo-silikonových omítek CT 174, CT 175 prováděnýchna tradičních podkladech nebo tvoří součást kontaktních systémů zatepleníbudov, kde je vzhledem ke své velmi dobré paropropustnosti ideálníve spojení se systémem Ceresit Ceretherm, při použití desek z minerálnívlny. Fasády opatřené nátěrem CT 54 je možné čistit pomocí tlakovévody s odpovídajícím tlakem. Zahřívání fasády vyvolává vznik nežádoucíchnapětí, proto by tmavé odstíny měly být použity pouze na menšíchplochách, např. architektonických detailech, na větších plochách,doporučujeme používat světlejší odstíny. Nepoužívejte na sádrovýchpodkladech, živičných nátěrech, neminerálních povlacích a nátěrech.Silikátový nátěr Ceresit CT 54 díky formuli BioProtect odolává delší dobu proti biologickému napadnutí houbami, plísněmi a řasami.

Použití

Zpracování

Před aplikací obsah nádoby důkladně promíchejte míchadlems vhodným míchacím nádstavcem po dobu minimálně 2 minut. NátěrCT 54 je možné nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Dbejtena rovnoměrné nanášení nátěru. Nátěr obvykle stačí nanášet ve dvouvrstvách. Mezi nanášením dalších vrstev je zapotřebí dodržet alespoň12-hodinové technologické přestávky. V případě potřeby lze prvnínátěr rozředit max. 10% vody a pečlivě rozmíchat. Druhou a případnoutřetí vrstvu již neřeďte. Pracujte na jedné ploše bez přestávek, používejtebalení se stejným číslem výrobní šarže, které je uvedeno na každém obalu, anebo smíchejte barvy z nádob s různými čísly šarží. Pečlivězabezpečte (např. folií) plochy, které nejsou určeny pro natírání, jakookna nebo dveře. Zakryjte keře, jiné rostliny atd. Potřísněná místaokamžitě omyjte velkým množství vody. Nátěr je možné nanášetstrojově. Doporučujeme použít např. Wagner řada pistolových čerpadelProSpray PS nebo řada membránových čerpadel SuperFinish SF,tryska 517, tlak 160 až 200 barů.