Skip to Content

Dlouhodobá Udržitelnost

Závazek být v pozici lídra na poli trvalé udržitelnosti je jednou ze základních hodnot naší společnosti. Naším cílem je přinášet nová řešení pro trvale udržitelný rozvoj a zároveň nadále zodpovědně formovat naše podnikání a zlepšovat náš hospodářský úspěch. Tato ambice zahrnuje všechny činnosti naší společnosti v rámci hodnotového řetězce a je základem, na kterém jsme vyvinuli naši strategii udržitelnosti do roku 2030: Během následujících 20 let dosáhnout více s menším množstvím zdrojů a ztrojnásobit efektivitu. Vzhledem k rostoucí poptávce po omezených přírodních zdrojích musíme přinášet stále nová zlepšení. V dalším postupu se zaměříme na ještě hlubší zapojování zaměstnanců do našich aktivit v oblasti udržitelnosti, na zintenzivnění spolupráce s partnery v rámci celého hodnotového řetězce a na další zlepšování našich nástrojů pro hodnocení, řízení a komunikaci.

  • Energie a klima
    Energie a klima
  • Zdraví a bezpečnost
    Zdraví a bezpečnost
  •  Společenský pokrok
    Společenský pokrok