Skip to Content

Energie a klima

Nepřetržitá optimalizace využití energie a vody spolu s menším množstvím odpadu snižuje spotřebu zdrojů a minimalizuje emise CO2 během výrobního cyklu. Specifická produktová řešení, například vnější zateplovací systémy pro fasády, umožňují koncovému uživateli ušetřit náklady na energii a aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Infographic for ceresit pl more value added