Skip to Content

Společenský pokrok

Trvale udržitelné aktivity ve stavebnictví zahrnují metodický přístup k práci s lidmi ve všech fázích stavebního projektu. Společnost Henkel se zavázala ke spravedlivé hospodářské soutěži, od tvorby nabídek po realizaci a budování profesionality, po stanovení nových standardů v rámci praktických školení.

Side photo for ceresit pl social progress