Ceresit CS 28 THERMO RESISTANT

Popis Výrobku

Jednosložkový acetátový stabilní a elastický tmel v rozsahu teplot od −65 °C do +260 °C

Vlastnosti

  • Dobrá přilnavost k většině nesavých materiálů
  • Specifický zápach během vulkanizace
  • Odolné vůči ozónu, ultrafialovému záření a teplotním extrémům
  • Vysoká teplotní odolnost (až do +315 °C)
  • Po vytvrzení zůstává produkt trvale elastický

Oblasti Použití

Pro těsnicí a lepicí aplikace vystavené vysokým teplotám, těsnění mezi kovovými díly, těsnění v čerpadlech a motorech, utěsňování spojů vystavených dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je tomu u pecí a komínových konstrukcí. Produkt je krátkodobě odolný až do teploty +315 °C a vykazuje dobrou přilnavost vůči čistému kovu, sklu, většině neolejovitých dřevin, silikonové pryskyřici, vytvrzené silikonové pryži, keramice, přírodním a syntetickým vláknům a vůči mnoha lakovaným a plastovým povrchům.

  • Těsnící a lepící aplikace vystavené vysokým teplotám
  • Těsnění mezi kovovými díly
  • Těsnění v čerpadlech a motorech
  • Utěsňování spojů vystavených dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je tomu u pecí a komínových konstrukcí

Pracovní postup

Boky spojů musí být suché, pevné, čisté a zbavené látek narušujících přilnavost (např. olej, mastnota, starý těsnicí prostředek). Našroubujte trysku, seřízněte ji pod úhlem, aby odpovídala šířce spoje, a aplikujte výplň přímo do spáry.

Vyhlaďte vyplněnou spáru do 5 minut pomocí vhodného nástroje (např. stěrky) a vody s malým množstvím přípravku na mytí nádobí nebo mýdla. Vždy se vyvarujte přilnutí ke třem bokům. Dodržujte šířku spáry minimálně 5 mm uvnitř a minimálně 10 mm venku. Expanzní spoje vyplňte pásem pěny s uzavřenou buněčnou strukturou.