Ceresit CT 174 Machine

Popis Výrobku

Silikon-silikátová dekorativní tenkovrstvá omítka "strojní"

Vlastnosti

 • určená na strojovou aplikaci
 • optimalizovaná spotřeba
 • homogenní finální povrch
 • paropropustná
 • nízká savost
 • odolná vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům

Oblasti Použití

Omítka Ceresit CT 174 MACHINE kombinuje dobré vlastnosti silikátových a silikonových omítek. Je paropropustná s nízkou savostí a odolná vůči znečištění. Omítka Ceresit CT 174 MACHINE je určena k vytváření tenkovrstvých omítek na betonových pokladech a tradičních omítkách. CT 174 MACHINE je možné též použít jako fasádní povrchovou úpravu v kontaktních zateplovacích systémech Ceresit Ceretherm (ETICS) při zateplování obvodového zdiva budov, za použití desek z polystyrenu nebo minerální vlny. V interiéru je možné CT 174 MACHINE použít i na sádrových podkladech, dřevotřískách či sádrokartonových deskách. Omítka CT 174 MACHINE je dostupná v celé barvené škále Colours of Nature. Při aplikace ETICS je možné použít odstíny s koeficientem odrazu světla (HBW) do 25 %, při aplikaci na menší plochu a v případě architektonických detailů je možné použít i intenzivní tmavé barvy.

Pracovní postup

Příprava podkladu

Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené oddělujících se substancí, jako např. tuky živice a prach. Znečištění a vrstvy s nízkou pevností, jako jsou staré nátěry, malířské nátěry z elastických a vápenných barev, zcela odstraňte.

Podkladem mohu být:

 • cementové a vápenno-cementové omítky (stáří více jak 28 dní, vlhkost podkladu ≤ 4%), beton (stáří více než 3 měsíce, vlhkost ≤ 4 %), penetrované nátěrem Ceresit CT 16,
 • vrstvy vyztužené sklotextilní síťovinou, vytvořené výztužnou maltou Ceresit CT 80, CT 85, ZU, Thermo Univerasal nebo CT 190, penetrované nátěrem CT 16 (stáří více než 3 dny), CT 100 (stáří více než 3 dny) a stěrkové malty Ceresit CT 87 (stáří více než 2 dny),
 • sádrové podklady (jen na vnitřní použití), s vlhkostí nižší než 1 % - penetrované nejprve přípravkem Ceresit CT 17 a potom nátěrem CT 16,
 • dřevotřískové, dřevovláknité a sádrokartonové desky (jen na vnitřní použití), upevněné podle odporučení výrobců desek – penetrované nejprve přípravkem CT 17 a potom nátěrem CT 16
 • nátěrové hmoty (jen na vnitřní použití) – pevné, s dobrou přilnavostí, penetrované nátěrem CT 16.

Nerovné a poškozené podklady nejprve vyrovnejte a vyplňte. V případě tradičních omítek a betonových podkladů je možné použít opravnou maltu Ceresit CD 25. Savé podklady nejprve natřete hloubkovým poenetračním nátěrem CT 17 a po minimálně 2 hodinách nátěrem CT 16. Doporučeujeme použít CT 16 v odstínu co nejbližším barvě omítiky. CT 174 MACHINE je možné aplikovat až po úplném zachnutí základního nátěru CT 16. Prostup vlhkosti z podkladu může způsobit poškození omítky, proto je nutné na plochách trvale zatížených vlhkostí nejprve vykonat odpovídající utěsnění.

Zpracování

Produkt je připraven k okamžitému použití. Důkladně rozmíchejte obsah nádoby. V případě potřeby upravte konzistenci materiálu pro podmínky aplikace přidáním malého množství čisté studené vody (ne více než 2 %) a znovu rpromíchejte. Nepoužívejte korodující nádoby a nářadí. Konzistence omítky by m+la být upravena pro potřeby strojové aplikace. Před samotným nanášením na fasádu doporučujeme vytvořit zkušební vzorek na sádrokartonovou desku. K vytvoření vzorku použijte materiál o stejné konzistenci, jakou má materiál, který budete nanášet na fasádu. Zároveň použijte stejný typ přístoje, trysku, rychlost i provozní tlak. Provozní tlak se může lišit v závislosti na typu přstroje, délky hadice a výšky čerpadla. Doporučený typ čerpadla: Wagner, řada Plast Coat. Trysku umístěte vertikálně, cca 40-60 cm od fasády a nansete na omítku rovnoměrnými pohybi při dodržování stejného úhlu trysky vůči fasádě. CT 174 MACHINE nanášejte krouživými pohyby pomocí strojového zařízení ve dvou vrstvách. CT 174 MACHINE může být nanášena pomocí strojového zařízení s pistolí, přičemž první vrstvu je potřeba nanést horizontálně a druhou vertikálně stylem „mokrý do mokrého“. Způsob aplikace by měl určit dodavatel na základě svých vlastních testů. CT 174 MACHINE nanášejte rovnoměrně na podklad, pokud nedoáhnete požadovanou tloušťku (cca 1,0 mm) a kompletní pokrytí povrchu. Po aplikaci by měly mít omítka stejnou, homogenní strukturu. Stroj a jeho provozní tlak by mělyx být po celou dobu aplikace pod dohledem. Na jedné ploše pracujte bez přžestávek, udržujte stejnou konzistenci amtierálu. Při aplikaci nemíchejte s jinými omítkami nebo nátěry. Při použití omítky v interiéru je po aplikace nutné důkladně vyvětrat. Nástroje a čerstvá znečištění omyjte čistou vodou, vytvrzený materiál lze ostranit pouze mechanicky.

Omítku je možné dále renovovat silikátovým nátěrem CT 54, silikonovým nátěrem CT 48 nebo nanosilikátovým nátěrem CT 49.