Ceresit CT 83 STRONG FIX

Popis Výrobku

Lepicí malta k lepení izolačních desek EPS v systémech Ceresit Cerethem

Vlastnosti

  • vysoká přídržnost k minerálním podkladům i k polystyrenu
  • velmi dobré parametry zpracovatelnosti
  • odolná vůči povětrnostním vlivům

Oblasti Použití

Ceresit CT 83 je určen k lepení desek z pěnového polystyrénu v kontaktních systémech zateplení budovCeresit Ceretherm. Přilepené desky je nutno dodatečně kotvit talířovými hmoždinkami k podkladní konstrukci. Pro následné vytvoření výztužné vrstvy s armovací sítí doporučujeme použití lepicí a stěrkové malty Ceresit CT 85 nebo Ceresit CT 87. Při zateplování minerální vlnou použijte maltu Ceresit CT 190 nebo Ceresit CT 87.

Pracovní postup

PŘÍPRAVA PODKLADŮ

CT 83 má velmi dobrou přilnavost k pevným a nosným podkladům, jako jsou stěny, omítka a cementové podklady zbavené mastnoty, přírodního asfaltu, prachu a jiných látek snižujících přilnavost. Přilnavost ke stávajícím omítkám a nátěrům by měla být ověřena před zahájením aplikace. „Duté“ omítky by měly být odstraněny. Velmi savé podklady, např. stěny z pórobetonových tvárnic nebo silikátových tvárnic, by měly být ošetřeny podkladovým nátěrem Ceresit CT 17 a měly by následně minimálně 4 hodiny schnout. Před připevněním desek EPS byste měli ověřit přilnavost malty připevněním polystyrenových desek (10 × 10 cm) na připravený podklad a jejich odtržením po 2–3 dnech.

PŘÍPRAVA LEPICÍ MALTY

Připravená malta by měla být aplikována hladítkem podél okrajů desky ve formě přibližně 3–4 cm širokého pásu a několika bodů o průměru cca 8 cm. Deska by měla být přitlačena na stěnu několika mírnými údery dlouhým hladítkem. Správně nanesená malta by po přitisknutí měla pokrývat minimálně 40 % povrchu desky. V případě rovných hladkých podkladů musí být malta nanášena dlouhým zubovým hladítkem (zuby 10–12 mm). Desky by měly být k sobě těsně přitlačeny, aby vytvořily jednolitý povrch se zachováním svislého propojení podobného kladení cihel.

INSTALACE IZOLAČNÍCH DESEK

Deska se musí přitlačit na stěnu několika mírnými pohyby údery hladítkem. Správně nanesená malta by po přitisknutí měla pokrývat minimálně 40 % povrchu desky. Když CT 83 zatuhne (cca po 2 dnech), nerovnosti desek by měly být zbroušeny brusným papírem a následně by desky měly být připevněny mechanickými kotvami.