Ceresit CT 100 IMPACTUM

Popis Výrobku

Lepicí a stěrková disperzní malta k lepení izolačních desek EPS a k vytváření výztužné vrstvy v systémech Ceresit Cerethem.

Vlastnosti

 • vysoce elastická
 • vyztužená vlákny
 • odolná proti extrémnímu mechanickému zatížení a proti teplotním změnám
 • přemosťuje trhliny do 2 mm
 • odolná povětrnostním vlivům
 • vysoce hydrofóbní
 • nevyžaduje penetraci před nanášením omítky
 • dobrá přídržnost na kritických podkladech
 • tónovatelná do velkého množství odstínů
 • lze nanášet strojově
 • skvělá zpracovateplnost

Oblasti Použití

Ceresit CT 100 je určena ke zhotovení výztužné vrstvy s armovací sítí na deskách z polystyrenu v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm Impactum (ETICS). Může být použita i pro opravy stávajících zateplovacích systémů.
Hmota Ceresit CT 100 vytváří vysoce odolnou ochrannou vrstvu proti mechanickému poškození jak u nově zateplených budov, tak při renovaci starších zateplení. Je dodatečně vyztužena vlákny, čímž je zvýšena ochrana proti nárazu (v systému Ceresit s omítkou CT 79 akombinací tkanin CT 327 a CT 325 je schopna absorbovat náraz o síle ≥100 J) a tím eliminuje vznik trhlin a prasklin. Použitím lepicí a stěrkové hmoty Ceresit CT 100 odpadá nutnost používat penetraci před aplikací omítek Ceresit a je možné její probarvení pomocí pigmentů Ceresit. Díky svému jedinečnému složení je CT 100 jednodušší nazpracování ananášení adíky tomu je aplikace daleko snadnější azároveň isnižuje spotřebu materiálu vesrovnání s cementovými maltami.
Ceresit CT 100 je možné použít i k lepení nakritických podkladech (kovy, sklo, keramika). V případě lepení na desky OSB, nebo překližky je nutné použít penetrační nátěr Ceresit CT 16 nebo Ceresit CN 94 a vždy použít dodatečné mechanické kotvení.

Pracovní postup

Hmota CT 100 je připravena k okamžitému použití. Před zahájením práce by měla být promíchána, dokud nedosáhne homogenní konzistence. V případě potřeby lze přidat 1 % vody, abyste dosáhli nezbytné konzistence. Rozmíchaná hmota by měla být rovnoměrně nanesena na připravenou vrstvu a přitlačena pomocí zubového hladítka s velikostí zubů 6–8 mm. Sklotextilní síť se bezprostředně nanáší na připravenou vrstvu, zapracuje se a uhladí se pomocí kovového hladítka. Během toho je nutné udržovat přesahy se sousedními pásy sítě asi o 10 cm.

V případě aplikace dvojité výztužné vrstvy použijte armovací tkaninu ze skelného vlákna, případně kombinaci tkaniny ze skelného vlákna a tkaniny pancéřové, v obou případech provádějte práce metodou tzv. „mokré do mokrého” s přihlédnutím na navýšení vrstvy stěrkové hmoty a zvýšení spotřeby. Při kombinaci armovacích sítí pro zvýšení odolnosti systému aplikujte pancéřovou tkaninu jako první.

Přibližně 24 hodin po aplikaci lze nanést další vrstvu v tloušťce cca 1 mm za účelem vyrovnání a vyhlazení povrchu a úplného zapuštění sítě do vrstvy stěrkové hmoty. Správně zpracovaná sklotextilní síť by neměla být viditelná a měla by být zcela zakrytá stěrkovou hmotou.