Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC

Popis Výrobku

Akrylátový fasádní nátěr

Vlastnosti

 • nízká nasákavost
 • odolný proti působení povětrnostních vlivů
 • odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
 • BioProtect - odolný proti plísním, řasám a houbám
 • dostupný v celé paletě barev Ceresit Colours of Nature®

Oblasti Použití

Nátěr Ceresit CT 42 je vhodný jako ochranný nátěr pro použitína tradičních fasádách a betonových konstrukcí v interiéru i exteriéru.Lze ji nanášet na minerální podklady (beton, cementové,vápenocementové a vápenné omítky). Nátěr je možno aplikovatna minerální omítky Ceresit CT 34 a CT 137 a akrylátové omítky CeresitCT 60, CT 63, CT 64, jež jsou provedeny na tradičních podkladechnebo tvoří součást kontaktních systémů zateplení budov Ceresit Ceretherm(ETICS). Fasády natřené nátěrem CT 42 je možné čistit pomocí tlakovévody s odpovídajícím tlakem. Zahřívání fasády vyvolává vzniknežádoucích napětí, proto by tmavé odstíny měly být použity pouzena menších plochách, např. architektonických detailech. Akrylátovýnátěr Ceresit CT 42 díky formuli BioProtect odolává delší dobu protibiologickému napadnutí houbami, plísněmi a řasami.

Použití

Příprava podkladu

Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené oddělujícíchsubstancí, jako např. tuky, živice, prach.

Podkladem mohou být:
 • beton (starší než 28 dní)
 • tradičné cementové, vápenno-cementové a vápenné omítky (starší než 14 dní),
 • tenkovrstvé minerální a minerálně-polymerové omítky (starší než 7 dní),
 • tenkovrstvé akrylátové omítky (starší než 3 dní),
 • sádrové podklady (jen vnitřní použití) o vlhkosti nižší než 1 %, penetrované základním nátěrem Ceresit CT 17 PROFI,
 • sádrokartonové, dřevovláknité desky (jen vnitřní použití), upevněné dle doporučení výrobců desek, penetrované základním nátěrem Ceresit CT 17 PROFI
 • soudržné vrstvy malířských nátěrů s dobrou přídržností k podkladu (nutno ověřit zkouškou).

Nerovnosti vyplňte opravnou maltou. Znečištění a vrstvy s nízkoupevností, jako také staré nátěry, malířské nátěry z elastických a vápennýchbarev úplně odstraňte. Doporučujeme zkontrolovat tloušťku existujícíchmineralních vrstev. Před aplikaci doporučujeme podklad umýt tlakovouvodou s čistícím přípravkem Ceresit CT 98, případně biologickykontaminované plochy (plísně, řasy) ošetřit přípravkem Ceresit CT 99.Po umytí vodou musí být podklad řádně vysušený.

Zpracování

Před aplikaci obsah nádoby důkladně promíchejte míchadlem s vhodnýmmíchacím nástavcem po dobu minimálně 2 minut. CT 42 lze nanášetpomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrné nanášenínátěru. Nátěr obvykle stačí nanášet ve dvou vrstvách. Mezi nanášenímdalších vrstev je zapotřebí dodržet alespoň 4 až 6-hodinové technologicképřestávky. V případě potřeby lze nátěr rozředit max. 10 % vody a pečlivěrozmíchat. Pracujte na jedné ploše bez přestávek, používejte barvu sestejným číslem výrobní šarže, které je uvedeno na každém obalu, anebosmíchejte barvy z nádob s různými čísly šarží. Pečlivě zabezpečte (např.folií) plochy, které nejsou určeny pro natírání, jako okna nebo dveře.Zakryjte keře, jiné rostliny atd. Potřísněná místa okamžitě omyjte velkýmmnožství vody. Nátěr je možné nanášet strojově. Doporučujeme použítnapř. Wagner řada pistolových čerpadel ProSpray nebo řadamembranových čerpadel SuperFinish, tryska 517, tlak 160 až 200 barů.