Ceresit IN 46

Popis Výrobku

Bílá sádrová stěrka, přímo připravená k použití, pro vytváření finálních povrchových vrstev před malováním a tapetováním

Vlastnosti

 • přímo připravená k použití
 • optimální tvrdost a elasticita
 • vysoká pevnost
 • možnost ručního i strojního zpracování
 • snadné broušení
 • ideální podklad pod malířské barvy
 • velmi dobrá přilnavost
 • odolná vůči odlamování vrstev
 • odolná vůči zežloutnutí působením slunečního záření
 • povrch stěrky je vhodný pro nanášení všech druhů malířských nátěrů
 • pro interiér

Oblasti Použití

Finální stěrkovací pasta Ceresit IN 46 je určena pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před nanášením všech druhů malířských barev nebo lepením tapet. Pro použití na stěny i stropy. Po vyschnutí vytváří odolný, pevný a stabilní povrch. Díky použití technologie 1nSure v kombinaci se speciálními plnivy SMART POLYMER umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Materiál je určen k přímému použití, snadno se nanáší a zpracovává. Výhodou je možnost přerušení prací, je pouze nutné po přerušení či skončení prací nádobu pečlivě uzavřít.

Finální stěrkovací pasta má dokonalou přídržnost na podkladech ze sádry, sádrokartonových i sádrovláknitých desek, zdiva z pórobetonu, cementových a vápenocementových omítek a může být aplikována i na podklady z betonu. Materiál nepoužívejte na podklady, jako je dřevo, kovy, sklo, plasty nebo v prostorách vystavených zvýšenému působení vlhkosti. Ceresit IN 46 lze nanášet i strojově, za použití příslušných zařízení. Pro vytvoření vyrovnávacích a podkladních vrstev, vyplňování prasklin, vad a zahlazení rýh použijte Ceresit IN 35. Ceresit IN 46 splňuje požadavky národních předpisů upravujících emise nebezpečných látek a může být použit v kategorií místností A a B, určené pro ubytování.

Pracovní postup

Příprava podkladu

Ceresit IN 46 může být nanášena na podklady rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost, jako jsou tuky, živice, prach. Znečištění, vrstvy s nedostatečnou přídržností a malířské nátěry.důkladně odstraňte. Podkladem mohou být:

 • cementové a vápeno-cementové omítky (stáří více jak 28 dní, zbytková vlhkost ≤ 4 %), beton (stáří více jak 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4 %) ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • podklady ze sádry (zbytková vlhkost ≤ 1 %) ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • sádrokartonové a sádrovláknité desky, zpracované dle pokynů výrobce desek, ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • pevné malířské nátěry s dobrou přídržností.

Suché a velmi savé podklady, zejména stěny a zdivo z plynosilikátových tvárnic a pórobetonu opatřete penetračním nátěrem Ceresit IN 10 a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Míchání

Ceresit IN 46 je přímo připravena ke zpracování. Po otevření obalu důkladně promíchejte obsah pomocí míchadla s míchacím nástavcem. Je-li třeba, dodejte malé množství body (cca 2 % na balení) a znovu promíchejte. V případě strojního nanášení to pak bude cca 4 %.

Zpracování

Materiál nanášejte na podklad nerezovým hladítkem. Po nanesení stěrku přehlaďte širokou nerezovou špachtlí nebo hladítkem a nechte zaschnout. Po vytvrzení materiálu je povrch připravený pro přebroušení brusným papírem, brusnou mřížkou či mechanickou bruskou. Při větších nerovnostech opětovně naneste novou tenkou vrstvu stěrkovací pasty a v případě potřeby opakujte pro dosažení požadovaného efektu. Novou vrstvu nanášejte vždy po vyschnutí vrstvy předcházející. Vyschlou vrstvu je nutno následně přebrousit, odstranit prach a nanést penetrační nátěr (doporučujeme nanášet pouze malířským válečkem) a příslušný malířský nátěr. Nedoporučujeme brousit mezi nanášením jednotlivých vrstev. Pokud je broušení nutné, po jeho dokončení odstraňte z povrchu prach. Doporučuje se nanášet vrstvu od min. 1 mm do max. 3 mm v jednom kroku. V případě strojního zpracování doporučujeme použít agregát firmy Graco model T-MAX, průměr trysky TXM 651. Stěrku je možno po celkovém vyschnutí, případně po ošetření penetračním nátěrem Ceresit IN 10, natírat malířskými nátěry. V případě tapetování použijte vhodné lepidlo Metylan a postupujte podle pokynů výrobce.