Ceresit CD 24

Popis Výrobku

Cementová jemnozrnná malta pro vyrovnání betonových povrchů

Vlastnosti

  • hydrofobní
  • malé smrštění
  • rychletvrdnoucí
  • odolná proti posypovým solím
  • modifikovaná polymery
  • voděodolná a mrazuvzdorná
  • velmi dobré zpracování
  • pro interiér i exteriér

Oblasti Použití

Pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst. Je vhodná pro vyplňování prasklin nebo smršťovacích trhlin, například před malováním stěn. CD 24 může byt použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru. Malta může byt nanášena na betony třídy C12/15. CD 24 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Ceresit CD 24 přilne k podkladům bez prasklin, nosným a čistým betonovým povrchům bez přítomnosti látek narušujících přilnavost. Podklad by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku (třída betonu nad C12/15) a povrchovou pevnost minimálně 1,0 N/mm2.

Beton: Narušený a zkorodovaný beton a všechny volné části by měly být pečlivě odstraněny. Všechny nečistoty, vrstva cementového povlaku, nepřilnavé látky a staré vrstvy by měly být mechanicky odstraněny. Povrch betonu by měl být hrubý a porézní, což zajišťuje dobrou přilnavost. Podklad by měl být mechanicky připraven, např. pomocí abrazivního otryskání, zbroušení nebo vyfrézování.

Vyztužení: Zkorodovaná armatura by měla být zbavena uvolněného betonu až do míst, která nejsou zkorodovaná. Armatura by měla být zbavena koroze pískováním na stupeň čistoty Sa 2,5, aby získala čistý kovový vzhled, a následně by měla být očištěna stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Následně by měla být armatura ošetřena dvěma vrstvami protikorozního nátěru CD 30 a případné nerovnosti by měly být vyplněny opravnou maltou Ceresit CD 25 nebo CD 26. V případě aplikace stěrky CD 24 na opravnou maltu CD 25 nebo CD 26 by měla být malta postříkána vodou, dokud nebude povrch vypadat mírně vlhce. V případě aplikace stěrky přímo na betonové podklady by tyto podklady měly být nejprve postříkány vodou, aniž by došlo k vytvoření kaluží, a následně by měl být mírně vlhký povrch ošetřen kontaktní vrstvou Ceresit CD 30. Stěrka by měla být aplikována na mírně vlhkou kontaktní vrstvu, ale ne déle než po 30–60 minutách. V případě překročení této doby by měla být kontaktní vrstva aplikována znovu za předpokladu, že předchozí vrstva je zcela suchá.

Míchání

Příprava malty: Obsah balení by měl být nasypán do odměřeného množství čisté vody a pomalu smíchán vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 3 minuty počkat a poté maltu znovu promíchat. Směsný poměr: 1 objemový díl vody na cca 4,9 objemových dílů prášku CD 24.

Aplikace malty: Před uplynutím doby zpracování by měla být hotová malta nanesena zednickou lžící na vlhký podklad nebo v případě vyplněného betonu na čerstvě nanesenou kontaktní vrstvu Ceresit CD 30. Následně povrch vyhlaďte nebo vytvořte požadovanou strukturu. Povrch stěrky CD 24 lze okamžitě vyhladit ocelovým hladítkem nebo plastovým hladítkem či houbou v průběhu 10–45 min. V případě nanášení malty v několika vrstvách by doba mezi nanášením jednotlivých vrstev neměla překročit 3 hodiny. Jinak bude nutné počkat 24 hodin, podklad znovu navlhčit, aplikovat kontaktní vrstvu a až poté bude možné nanést stěrku.

Dodatečná ochrana betonu: Dodatečnou ochranou betonu před korozí, škodlivým působením vody, mrazem, agresivními látkami a povětrnostními vlivy je aplikovat na maltu CD 24 akrylátovou barvu Ceresit CT 44 nebo pružnou izolační vrstvu Ceresit CR 166. Tyto vrstvy lze aplikovat po 3 dnech od nanesení CD 24.

Aplikační video

Systém Ceresit PCC na opravu betonu