Ceresit CT 180 MW STRONG FIX

Popis Výrobku

Lepicí malta k lepení izolačních desek MW v systémech Ceresit Cerethem

Vlastnosti

  • vysoká přídržnost k minerálním podkladům a izolační vlně
  • ekonomická
  • paropropustná
  • odolná povětrnostním vlivům

Oblasti Použití

Malta Ceresit CT 180 je určena pro lepení desek nebo lamel z minerální vlny v kontaktních systémech zateplení Ceresit Ceretherm. Je určena pro lepení izolantu na svislé i vodorovné plochy, podhledy nebo stropy sklepních prostor. Je vhodná pro zateplení novostaveb i pro rekonstrukci stávajících fasád. Pro lepení izolantu z polystyrénových desek doporučujeme Ceresit CT 83.

Pracovní postup

PŘÍPRAVA LEPICÍ MALTY

CT 180 byste měli nasypat do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu promíchat vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek.

APLIKACE MALTY NA DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY

Připravená malta by měla být aplikována hladítkem podél okrajů desky, čímž dojde k vytvoření pásu 3–4 cm širokého a několika bodů o průměru cca 8 cm. Ihned poté by měla být deska přitlačena na stěnu několika mírnými pohyby dlouhým hladítkem.

PŘIPEVNĚNÍ IZOLAČNÍCH DESEK

Desky z minerální vlny by měly být pevně připevněny pohybem směrem zespoda nahoru.

Když CT 180 zatuhne (cca po 3 dnech), desky by měly být zbroušeny brusným papírem a následně připevněny mechanickými kotvami s ocelovým jádrem Ceresit CT 335.