Ceresit CL 69

Popis Výrobku

Izolační pás pro překlenutí prasklin v podkladu a jeho utěsnění

Vlastnosti

  • vodotěsný a parotěsný
  • překrývající trhliny
  • pro oblasti zatížené vlhkostí
  • pro stěny i podlahy
  • pro interiér i exteriér
  • žádná doba schnutí
  • rychlý postup prací

Oblasti Použití

Izolační pás Ceresit CL 69 je určen pro utěsnění podkladů před lepením a pokládkou keramických obkladů a dlažby na kritických podkladech v místech zatížených vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je vhodná pro oblasti zatížení A1, A2, B a C. Proto ji lze použít v nejrůznějších oblastech, jako jsou koupelny a sprchové kouty, veřejné bazény a lázně, průmyslové oblasti, např. pivovary, mlékárny, komerční kuchyně apod. Velmi vhodná je pro použití tam, kde dlažba pokládána dočasně a kde je uvažováno do budoucna o změně krytiny. V tomto případě podložka dokonale utěsňuje podklad, ale přesto umožňuje bezproblémové odstranění nalepených obkladů a dlažby. V interiéru je vhodná pro stěny i podlahy, v exteriéru pouze pro podlahy. CL 69 lze použít na podklady jsou beton a lehčený beton, cementové potěry, anhydrit, podlahová vytápění, montážní sádro-kartonové a sádrovláknité desky, zdivo s plnou spárou, tradiční vápenné a vápeno-cementové omítky, sádrové omítky a tvrzený polystyrén.

Pracovní postup

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a zbavený látek zabraňujících přilnavosti. Několik osamocených prasklin ve vyrovnávacím potěru nezpůsobí problém, pokud jsou hrany praskliny stejně vysoké. Před aplikací membrány CL 69 by průchody trubek a napojení stěn a podlahy (spáry atd.) měly být ošetřeny voděodolnou impregnací pomocí připravených součástí systému Ceresit. Je nezbytné spoje utěsnit tmelem FT 101. Měli byste předejít vytvoření zesláblých spojů. Více viz technický list a pracovní popis!

Položte membránu CL 69 na podlahu a uřízněte/odstřihněte ji na danou velikost pomocí nože nebo nůžek. Naneste certifikované lepidlo na obklady Ceresit na připravený podklad pomocí zubové stěrky (velikost zubů 4 mm). Položte membránu na nanesené lepidlo do doby, kdy je lepidlo aktivní.

V oblasti švů/spojů se pásy membrány musí překrývat v šířce alespoň 5 cm. Spoje musí být spojeny pomocí FT 101, aby byla zajištěna jejich vodotěsnost. Těsnicí prostředek se celistvě aplikuje podél celého okraje prvního pásu membrány. V aktivní době se vedle něj položí druhý pás a přitiskne se, aby došlo k vytvoření oblasti překryvu.

Po instalaci membrány na stěny lze keramické obklady a desky připevňovat přímo bez čekání nebo nanesení dalšího podkladového nátěru.