Ceresit CL 51 EXPRESS 1-K

Popis Výrobku

Jednosložková elastická hydroizolace pod keramické obklady a dlažbu v interiéru.

Vlastnosti

  • na stěny a podlahy v interiéru
  • vodotěsná a elastická
  • překlenuje trhliny v podkladu
  • lepení obkladů již po 4 hodinách
  • pro podlahová vytápění

Oblasti Použití

Hydroizolace Ceresit CL 51 je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladů před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových (nenasákavých) i z kameniny na místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy a prádelny. Materiál je přímo připravený ke zpracování. Hydroizolace Ceresit CL 51 splňuje nároky pro izolace lehkého typu. Pro izolaci podlah ve sprchových koutech se zapuštěným odtokovým žlabem doporučujeme použít hydroizolaci Ceresit CL 50.

Pracovní postup

Příprava PODKLADU

Podklady musí být suché, čisté, rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost, jako tuky, živice, prach. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte. Podklad musí být zbavený trhlin a prasklin. Podkladem mohou být beton (stáří více jak 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4 %), cementové potěry a omítky, vápeno-cementové omítky (stáří více jak 28 dní, zbytková vlhkost ≤ 4 %) a pórobeton zbavené prachu, dále pak pevné malířské nátěry přebroušené brusným papírem, zbavené prachu. Anhydrit (zbytková vlhkost ≤ 0,5 %, v případě podlahového vytápění ≤ 0,3 %) a OSB desky (min. tl. 22 mm), musí být přebroušené a zbavené prachu, sádrokarton a sádrovláknité desky musí být zpracovány dle doporučení výrobce. Podklady ze sádry by měly mít tloušťku alespoň 10 mm a zbytkovou vlhkost do 1 %. Hladké povrchy omítek a vyrovnávacích stěrek vyžadují zdrsnění. Sprašné a savé podklady je třeba očistit kartáčem, natřít penetračním nátěrem Ceresit CT 17 a následně nechat min. 2 hodiny zaschnout.

ZPRACOVÁNÍ

 

Hydroizolaci Ceresit CL 51 před použitím lehce promíchejte nízkorychlostní vrtačkou s nástavcem. Materiál je připravený k použití. Ceresit CL 51 nanášejte neředěnou pomocí štětce nebo válečku. Pro získání vodotěsné ochrany podkladu je nutno nanést nejméně 2 vrstvy hydroizolace Ceresit CL 51 - jednu vertikálně, druhou horizontálně - o celkové tloušťce do 1,0 mm. První vrstvu doporučujeme nanést štětcem, druhou vrstvu válečkem po uplynutí cca 1,5 hodiny (v okamžiku, kdy je předchozí vrstva již zaschlá). Vrstvy nanášejte křížem přes sebe. Každou následující vrstvu lze nanášet pouze ve chvíli, kdy předchozí již zaschla.
Dilatační a rohové spáry, spáry v přechodech mezi stěnou a podlahou, v místech prostupu instalací apod. je nutno vyztužit izolačními pásy Ceresit CL 152. Těsnící pásy nebo prvky vložte do čerstvé první vrstvy hydroizolace a zakryjte pomocí druhé vrstvy. Již cca 4 hodiny po nanesení druhé vrstvy je možno lepit keramické obklady a dlažbu vhodnými lepidly Ceresit.