Ceresit CR 62

Popis Výrobku

Speciální sanační omítka k použití v interieru i exterieru

Vlastnosti

  • paropropustná
  • obsahuje trass
  • s malým smrštěním
  • hydrofobní
  • nenasákavá
  • minerální
  • splňuje požadavky WTA
  • zpracovatelná čerpadly

Oblasti Použití

Pro provádění sanačních omítek tloušťky od 10 do 20 mm. Speciálně určená k použití v oblastech rekonstrukcí vlhkých a soli obsahujících stěn. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád. Může být použita pro celoplošné i lokální opravy na běžných i kritických podkladech. Vhodná pro podklady s nízkou pevností a nízkým, středním i vysokým stupněm obsahu solí. Přidaný trass zlepšuje zpracovatelnost a zabraňuje vzniku solných výkvětů. Omítka CR 62 z dodatkem kontaktní emulze Ceresit CC 81 vytváří kontaktní vrstvu zvyšující přídržnost následujících vrstev. Nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, nelze použít jako uzavírající vrstva proti zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vodě.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Omítka CR 62 přilne ke všem pevným, nosným, čistým, suchým a vlhkým povrchům bez přítomnosti látek, které mohou způsobovat oddělení. Povrch musí být hrubý, porézní a musí mít dobrou pojivovou strukturu. Stávající nátěry a staré poškozené omítky musí být zcela odstraněny až minimálně 80 cm nad viditelnou plochu pronikání vlhkosti nebo výkvětu a až na nosný materiál stěny. Křehké maltové spoje vyškrabte do hloubky cca 20 mm. Zdivo a beton předem navlhčete, aby již povrch nebyl savý a dostal matný vlhký vzhled. Připravte si pneumatickou maltu vhodné konzistence pomocí CR 62 smíchaného s CC 81 a vodou (směsný poměr: CC 81 : vodě = 1 : 3) a nahoďte ji na stěnu. Omítku aplikujte v systému „sítě“ na pouze 50% pokrytí. V případě smíšeného zdiva, porézních cihel a vápenopískových cihel omítku v tloušťce alespoň 5 mm.

Míchání

Vsypejte CR 62 do čisté vody a zcela ji promíchejte, aby nevznikly hrudky. Vždy smíchejte celý pytel s cca 9,5 l vody. Při míchání rukou dodržujte dobu míchání cca 3 minuty, poté směs znovu promíchejte. Je možné použít omítkovací stroje v kombinaci s nákladní míchačkou. Konzistenci lze upravit opatrným přidáním několika mililitrů vody. Přibližně 24 hodin po nanesení pneumatické malty naneste omítku strojově nebo ručně v jedné vrstvě o tloušťce 20 až 30 mm a vyhlaďte ji. Seškrábnuté spáry musí být nejprve vyplněny CR 62. U oprav omítek dodržujte minimální tloušťku vrstvy 20 mm. Po vyhlazení malty ji stočte hladítkem, ale nefilcujte. Ujistěte se, že se na povrchu nehromadí voda nebo pojivo – nebezpečí popraskání. Povrch neupravujte příliš intenzivně nebo příliš dlouho. Pokud se CR 62 používá k opravám a aplikuje se jako vyrovnávací hrubá omítka, povrch omítky musí být vykartáčován tuhým smetákem. Ochraňte čerstvou omítku před příliš rychlým schnutím. V případě potřeby ji po dobu 24 hodin udržujte vlhkou. Po vytvrdnutí a pečlivém vyschnutí omítky (nejdříve po 28 dnech) použijte pouze tapety nebo nátěry, které umožňují difuzi. Pro následné tapetování doporučujeme nanést 5mm vrstvu.