Ceresit CX 5

Popis Výrobku

Rychletvrdnoucí cement k ukotvení předmětů a utěsňování lokálních průsaků vody

Vlastnosti

  • rychletvrdnoucí
  • vodotěsný
  • mrazuvzdorný
  • s vysokou pevností
  • neobsahuje chloridy

Oblasti Použití

Pro rychlé ukotvení předmětů z kovu a plastu jako jsou: mříže, zábradlí, podpěry, instalační a montážní skříně, krabice, vedení apod. do betonu, zdiva nebo cementových omítek. Mezera mezi kotveným prvkem a otvorem nesmí být větší než 20 mm. Při větších mezerách smíchejte CX 5 s křemičitým pískem. Montážní cement je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Může být použit pro drobné opravy, vyplňování dutin a opravy hran a nároží. Vodonepropustné vlastnosti montážního cementu CX 5 dovolují jeho použití pro dílčí utěsnění betonových konstrukcí nebo lokálních průsaků vody.

Pracovní postup

Příprava podkladů

CX 5 se používá k libovolnému připevnění a ukotvení do betonu, cementových omítek, zdiva a potěrů. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a zbavený pátek zabraňujících přilnavosti. Podklad pečlivě předem navlhčete, aniž by došlo k nahromadění vody na povrchu.

Zpracování

Vsypejte CX 5 do čisté vody a zcela promíchejte, aby nevznikly hrudky. Směsný poměr (v objemových dílech):

  • Plastická konzistence: 3 díly CX 5 na 1 díl vody
  • Tekutá konzistence: 2 díly CX 5 na 1 díl vody

Při práci na velkých plochách lze z důvodu hospodárného využití CX 5 nastavit čistým křemenným pískem různé zrnitosti v poměru 1 : 1. Smíchaný cement nanášejte v době použitelnosti (cca 4 minuty) – nadměrně jej nemíchejte.

Aplikační videa

Příprava povrchu pro stěny před kladením obkladů

Hydroizolace základů – zemní vlhkost a hydroizolační cementový systém pod tlakem