Ceresit CD 30

Popis Výrobku

Cementová ochranná malta pro povrchy z oceli i betonu

Vlastnosti

  • velmi dobrá přídržnost k oceli i betonu
  • obsahuje zpomalovače koroze
  • odolná proti posypovým solím
  • modifikovaná polymery
  • voděodolná a mrazuvzdorná
  • minerální
  • pro podlahy i stěny
  • pro interiér i exteriér

Oblasti Použití

Pro antikorozní ochranu prutů výztuže nebo jako kontaktní vrstva betonových a železobetonových povrchů před aplikací opravných malt Ceresit CD. Ceresit CD 30 má vysokou přídržnost k oceli i betonu. Umístění mezi stávajícím betonem a opravnou maltou dovoluje získat velmi dobré parametry na hranici vlastností obou materiálů, nutné pro spojení obou vrstev. Malta může být nanášena na betony třídy C12/15. Díky speciálně upravené receptuře a obsahu látek zpomalujících průběh koroze je malta Ceresit CD 30 účinnou antikorozní ochranou ocelové výztuže. Ceresit CD 30 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Ceresit CD 30 přilne k podkladům bez prasklin, nosným a čistým betonovým povrchům bez přítomnosti látek narušujících přilnavost. Podklad by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku (třída betonu nad C12/15) a povrchovou pevnost minimálně 1,0 N/mm2.

Beton: Narušený a zkorodovaný beton a všechny volné části by měly být pečlivě odstraněny. Všechny nečistoty, vrstva cementového povlaku, nepřilnavé látky a staré vrstvy by měly být mechanicky odstraněny. Povrch betonu by měl být hrubý a porézní, což zajišťuje dobrou přilnavost. Podklad by měl být mechanicky připraven, např. pomocí abrazivního otryskání, zbroušení nebo vyfrézování. Před aplikací malty CD 30 by betonová malta měla být postříkána vodou, aniž by došlo k vytvoření kaluží. Podklad by měl být vlhký; neměly by však vznikat kaluže vody.

Vyztužení: Ze zkorodované armatury by měl být odstraněn volný beton až do míst bez známek koroze. Armatura by měla být zbavena koroze pískováním na stupeň čistoty Sa 2,5, aby získala čistý kovový vzhled, a následně by měla být očištěna stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Během nanášení malty CD 30 může být ocel vlhká. Protikorozní malta CD 30 by měla být aplikována nejpozději 3 hodiny od doby očištění armatury.

Zpracování

Příprava malty: Obsah balení by měl být nasypán do odměřeného množství čisté vody a pomalu smíchán vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek.

Ochrana armatury: Před uplynutím doby zpracování by měla být hotová malta nanesena štětkou na vyčnívající očištěnou armaturu. Malta by měla být rovnoměrně rozprostřena, aby zakryla povrch armatury. Po ztvrdnutí první vrstvy (přibližně po 3 hodinách) by měla být nanesena druhá vrstva.

Kontaktní vrstva: V případě nanesení kontaktní vrstvy by hotová malta Ceresit CD 30 měla být nanesena štětkou na čistý vlhký betonový podklad a předem ochráněnou armovací ocel. Další vrstvy malty systému Ceresit PCC by měly být aplikovány po počátečním zaschnutí kontaktní vrstvy, když bude malta mírně vlhká, tj. do 30–60 minut po jejím nanesení. V případě překročení této doby by měla být kontaktní vrstva aplikována znovu, avšak pouze tehdy, když je předchozí vrstva zcela ztuhlá.

Aplikační video

Systém Ceresit PCC na opravu betonu