Ceresit CD 26

Popis Výrobku

Cementová hrubozrnná malta pro vyrovnání silných vrstev

Vlastnosti

  • hydrofobní
  • malé smrštění
  • vyztužená vlákny
  • rychletvrdnoucí
  • odolná proti posypovým solím
  • modifikovaná polymery
  • voděodolná a mrazuvzdorná
  • pro ruční i mechanické zpracování
  • pro interiér i exteriér

Oblasti Použití

Pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst. Tloušťka nanášené vrstvy je od 30 do 100 mm, při aplikaci na stěny a podhledy je doporučováno nanášet jednotlivé vrstvy o tloušťce do 35 mm. Pro stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru. Může být zpracovávána ručně i strojově. Malta může být nanášena na betony třídy C12/15. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků jako: balkony, průvlaky, trámy, sloupy, stropy apod. Může byt použita k opravám stavebních konstrukcí jako: betonová a železobetonová sila a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové, monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. CD 26 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Ceresit CD 26 přilne k podkladům bez prasklin, nosným a čistým betonovým povrchům bez přítomnosti látek narušujících přilnavost. Podklad by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku (třída betonu nad C12/15) a povrchovou pevnost minimálně 1,0 N/mm2.

Beton: Narušený a zkorodovaný beton a všechny volné části by měly být pečlivě odstraněny. Všechny nečistoty, vrstva cementového povlaku, nepřilnavé látky a staré vrstvy by měly být mechanicky odstraněny. Povrch betonu by měl být hrubý a porézní, což zajišťuje dobrou přilnavost. Podklad by měl být mechanicky připraven, např. pomocí abrazivního otryskání, zbroušení nebo vyfrézování.

Vyztužení: Zkorodovaná armatura by měla být zbavena uvolněného betonu až do míst, která nejsou zkorodovaná. Armatura by měla být zbavena koroze pískováním na stupeň čistoty Sa 2,5, aby získala čistý kovový vzhled, a následně by měla být očištěna stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Před nanesením malty Ceresit CD 26 by odkrytá armatura měla být ošetřena dvěma vrstvami protikorozního nátěru CD 30. Betonové podklady by měly být postříkány vodou, aniž by došlo k vytvoření kaluží, a následně by měly být mírně vlhký podklad a předem ochráněná armatura ošetřeny kontaktní vrstvou Ceresit CD 30. Opravná malta by měla být aplikována na mírně vlhkou kontaktní vrstvu, ale ne déle než po 30–60 minutách. V případě překročení této doby by měla být kontaktní vrstva aplikována znovu za předpokladu, že předchozí vrstva je zcela suchá.

Zpracování

Příprava malty: Obsah balení by měl být nasypán do odměřeného množství čisté vody a pomalu smíchán vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 3 minuty počkat a poté maltu znovu promíchat.

Aplikace malty: Před uplynutím doby zpracování by měla být hotová malta nanesena zednickou lžící na čerstvě nanesenou kontaktní vrstvu nebo nalita do bednění a měla by na ní být vytvořena požadovaná struktura. V případě větších ploch se doporučuje použít vibrační lišty. Povrch stěrky by měl být vyhlazen ocelovým hladítkem nebo plastovým hladítkem či houbou v průběhu cca 10–20 min. Malta Ceresit CD 26 může být nanášena pomocí torkretování (stříkání). Maltu CD 26 lze nanášet v jedné vrstvě na svislé plochy do tloušťky až 35 mm. V případě nanášení malty v několika vrstvách nebo nanášení malty CD 25 na maltu CD 26 by doba mezi nanášením jednotlivých vrstev neměla překročit 3 hodiny. Jinak bude nutné počkat 24 hodin, podklad navlhčit vodou, aplikovat kontaktní vrstvu a poté bude možné nanést opravnou stěrku. Maltu Ceresit CD 26 lze použít jako finální vrstvu. Po 2 dnech lze na maltu Ceresit CD 26 nanést stěrku Ceresit CD 24.

Dodatečná ochrana betonu: Dodatečnou ochranou betonu před korozí, škodlivým působením vody, mrazem, agresivními látkami a povětrnostními vlivy je aplikovat na maltu CD 26 akrylátovou barvu Ceresit CT 44 nebo pružnou izolační vrstvu Ceresit CR 166. Tyto vrstvy lze aplikovat po 3 dnech od nanesení CD 26.

Aplikační video

Systém Ceresit PCC na opravu betonu