Ceresit CD 25

Popis Výrobku

Cementová jemnozrnná malta pro provádění slabších vrstev

Vlastnosti

  • hydrofobní
  • malé smrštění
  • vyztužená vlákny
  • rychletvrdnoucí
  • odolná proti posypovým solím
  • modifikovaná polymery
  • voděodolná a mrazuvzdorná
  • pro zpracování ruční i mechanické
  • pro interiér i exteriér

Oblasti Použití

Pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst. Pro stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru. Může byt zpracovávána ručně i strojově. Malta může byt nanášena na betony třídy C12/15. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků jako: balkony, průvlaky, trámy, sloupy, stropy apod. Může byt použita k opravám stavebních konstrukcí jako: betonová a železobetonová sila a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové, monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. CD 25 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Ceresit CD 25 přilne k podkladům bez prasklin, nosným a čistým betonovým povrchům bez přítomnosti látek narušujících přilnavost. Podklad by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku (třída betonu nad C12/15) a povrchovou pevnost minimálně 1,0 MPa. Beton: Narušený a zkorodovaný beton a všechny volné části by měly být pečlivě odstraněny. Všechny nečistoty, vrstva cementového povlaku, nepřilnavé látky a staré vrstvy by měly být mechanicky odstraněny. Povrch betonu by měl být hrubý a porézní, což zajišťuje dobrou přilnavost. Podklad by měl být mechanicky připraven, např. pomocí abrazivního otryskání, zbroušení nebo vyfrézování. Vyztužení: Zkorodovaná armatura by měla být zbavena uvolněného betonu až do míst, která nejsou zkorodovaná. Armatura by měla být zbavena koroze pískováním na stupeň čistoty Sa 2,5, aby získala čistý kovový vzhled, a následně by měla být očištěna stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Před nanesením malty Ceresit CD 25 by odkrytá armatura měla být ošetřena dvěma vrstvami protikorozního nátěru CD 30. Betonové podklady by měly být postříkány vodou, aniž by došlo k vytvoření kaluží, a následně by měly být mírně vlhký podklad a předem ochráněná armatura ošetřeny kontaktní vrstvou Ceresit CD 30. Opravná malta by měla být aplikována na mírně vlhkou kontaktní vrstvu, ale ne déle než po 30–60 minutách. V případě překročení této doby by měla být kontaktní vrstva aplikována znovu za předpokladu, že předchozí vrstva je zcela suchá.

Zpracování

Příprava malty: Obsah balení by měl být nasypán do odměřeného množství čisté vody a pomalu smíchán vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 3 minuty počkat a poté maltu znovu promíchat. Aplikace malty: Před uplynutím doby zpracování by měla být hotová malta nanesena zednickou lžící na čerstvě nanesenou kontaktní vrstvu nebo nalita do bednění a měla by na ní být vytvořena požadovaná struktura. V případě větších ploch se doporučuje použít vibrační lišty. Povrch stěrky by měl být vyhlazen ocelovým hladítkem nebo plastovým hladítkem či houbou v průběhu cca 5–20 min. Malta Ceresit CD 25 může být nanášena pomocí torkretování (stříkání). Maltu lze nanášet v jedné vrstvě na svislé plochy do tloušťky až 30 mm. V případě nanášení malty v několika vrstvách nebo nanášení na maltu CD 26 by doba mezi nanášením jednotlivých vrstev neměla překročit 3 hodiny. Jinak bude nutné počkat 24 hodin, podklad znovu navlhčit, aplikovat kontaktní vrstvu a až poté bude možné nanést stěrku. Maltu Ceresit CD 25 lze použít na finální vrstvu. Po 2 dnech lze na maltu Ceresit CD 25 nanést stěrku Ceresit CD 24. Dodatečná ochrana betonu: Dodatečnou ochranou betonu před korozí, škodlivým působením vody, mrazem, agresivními látkami a povětrnostními vlivy je aplikovat na maltu CD 25 akrylátovou barvu Ceresit CT 44 nebo pružnou izolační vrstvu Ceresit CR 166. Tyto vrstvy lze aplikovat po 3 dnech od nanesení CD 25.

Aplikační video

Systém Ceresit PCC na opravu betonu