Ceresit CX 10

Popis Výrobku

Univerzální polyuretanové lepidlo

Vlastnosti

 • výborná přídržnost k většině stavebních materiálů
 • vysoká úroveň tepelné a akustické izolace
 • minimalizuje vznik tepelných mostů
 • pro použití v interiéru i exteriéru až do -5 °C
 • rychlá a snadná aplikace pomocí pistole

Oblasti Použití

Ceresit CX 10 je univerzální polyuretanové lepidlo pro rychlé a jednoduché lepení betonových a pórobetonových tvárnic, cihel, dřeva, sádrokartónových a OSB desek, laminátu, skla, PVC a dalších stavebních materiálů. CX 10 má dobrou přídržnost k minerálním podkladům a vysokou vydatnost (až 10 m2 zděné stěny při velikosti cihly 60 cm × 25 cm a tloušťce stěny < 11,5 cm; až 8 m2 sádrokartónových/OSB desek). Dóza je vybavena plastovým adaptérem pro aplikaci pistolí.

Nepoužívejte pro cihly s rozměrovou nepřesností > 1 mm a nepravidelného tvaru, stejně jako pro lepení cihelných bloků s dutinami s přihlédnutím k Evropskému Patentu EP 1 623 078 B1. Nepoužívejte pro nosné zdi, pouze pro nenosné interiérové zdivo.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Odstraňte z povrchu jakékoliv znečištění, jako jsou mastnoty, nečistoty, bitumeny a prach. Ujistěte se, že před aplikací lepidla byly odstraněny všechny nesoudržné části. Pórobetonové bloky musí být suché. Ostatní povrchy mohou být vlhké, ale ne zmrzlé či pokryté ledem. Zbytky adhezních látek, nátěrových barev a nátěrů s nízkou přídržností úplně odstraňte.

Zpracování

 • Před použitím nádobu silně protřepejte (15–20krát).
 • Odstraňte z nádoby plastový uzávěr a pevně na ni našroubujte pistoli. Při práci s pistolí držte vždy nádobu dnem vzhůru.
 • Rychlost vytékání pěny se reguluje stisknutím spouště pistole.
 • Pěnu dávkujte šetrně dle pokynů v technickém listu.
 • Během aplikace nádobu pravidelně protřepávejte.
 • Nedoporučujeme vyjímat nádobu z pistole, dokud není zcela vyprázdněná.
 • Před výměnou nádoby ji důkladně protřepte novou nádobu.
 • Odšroubujte prázdnou nádobu a ihned ji vyměňte, aby se zebezpečilo, že v nádobě nezůstal žádný vzduch.
 • Pokud se práce s pěnou přeruší na více než 5 až 10 minut, je nutné ventil očistit čističem PU pěn (např. Ceresit TS 100). Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.