Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium

Popis Výrobku

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů, dlažby a mozaiky

Vlastnosti

  • Optimalizovaná odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
  • Stabilní a jednotné barvy pro všechny typy dlaždic
  • Snadná aplikace a čištění jako cementová malta
  • Zabraňuje úniku barevných pigmentů do keramických povrchů
  • Vysoká odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení
  • Omezení tvorby trhlin a prasklin
  • Vhodná jako lepidlo na obklady stěn i podlah
  • Pro šířku spáry 1 až 15 mm
  • Pro interiér i exteriér
  • Vhodná pro kontakt s potravinami

Oblasti Použití

Hmota Ceresit CE 89 je určena pro chemicky a trvale odolné lepení a spárování keramických obkladů, dlažby a mozaiky se spárou 1–15 mm. jako jsou: obytné, veřejné a průmyslové prostory, obklady v koupelnách, sprchách, bazénech, nádržích s termální nebo brakickou (poloslanou) vodou, saunách a parních lázních, dále pro podlahové vytápění, kuchyňské desky, terasy a balkony. Vhodná pro pitnou vodu a zpracování potravin, produkt lze proto použít pro spárování keramických obkladů v prostředích vystavených přímému kontaktu s potravinami, jako jsou: pracovní stoly pro maso, mléčné výrobky nebo mouky, mísy pro chov ryb, kuchyňské stoly v restauracích, pekárnách a cukrárnách. Hmota je vhodná pro lepení a spárování keramických krytin v oblastech vystavených agresivním látkám (viz tabulka chemické odolnosti), jako jsou mlékárny, jatka, restaurace, potravinářské výrobny obecně. Vhodné pro lepení a spárování mozaiky v bazénech na vodotěsných membránách jako CL 50, CL 69.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Hmotu CE 89 nanášejte na vyzrálé, nosné, čisté a suché podklady zbavené substancí ovlivňujících přídržnost. Spárujte až ve chvíli, kdy je materiál lepící dlažbu dostatečně vyschlý a vytvrzený. Všechny spáry musí být čisté, zbavené zbytků lepidel a musí mít stejnou hloubku i šířku. Pro zajištění trvalé přídržnosti při lepení ke kovům musí být jejich povrch pokrytý antikorozní ochrannou vrstvou.

Zpracování:

Hmota Ceresit CE 89 se skládá ze dvou složek dodávaných v jedné nádobě. Složka A se skládá ze směsi epoxidových pryskyřic, křemičitých kameniv a přísad. Složka B sestává ze směsi organických katalyzátorů. Přidejte tvrdidlo (složka B) k pryskyřici (složka A) a míchejte pomocí nízkootáčkového míchadla s nástavcem (cca 400 ot./min), dokud nezískáte jednolitou hmotu bez hrudek. Mísicí poměr obou složek A/B je Složka A: 100 hmotnostních dílů Složka B: 8 hmotnostních dílů. Obě složky jsou předem dávkovány, doporučujeme míchat celé balení, aby se zabránilo rizikům chyb při míchání. Stáhněte boky a spodní část míchací nádoby pomocí ocelové špachtle, abyste se ujistili, že je veškerá hmota promíchána. Ruční míchání se nedoporučuje.

Zpracování – Lepení obkladů a dlažby

Lepidlo Ceresit CE 89 se používá metodou tenkovrstvého lepení. Velikost zubů stěrky musí být přizpůsobena příslušnému formátu dlaždic nebo kamene v souladu s místními normami. Doba pro zpracování je shodná s dobou korekce, cca. 60 minut při teplotě místnosti a podkladu +18° C. Při lepení keramických krytin podléhajících náročným podmínkám, např. v lázních, bazénech nebo skladech baterií je nutno utěsnit celý povrch podkladu pomocí epoxidové stěrky, chránící povrch před pronikáním vody, účinkům kyselin a louhů do podkladu. K utěsnění rohůa hran použijte těsnicí pásy Ceresit CL 82 nebo CL 152.

Zpracování - Spárování

Smíchanou směs epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE89 zapracujte do čistých a suchých spár. Ujistěte se, že spáry jsou zcela vyplněné a bez dutin. Následně odstraňte přebytečný materiál diagonálně z povrchu dlaždic pomocí spárovacího hladítka. Pro velké povrchy lze použít elektrický stroj na spárování podlah.

Spárování (metoda vstřikováním):

Smíchanou směs epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE89 naplňte do vhodné nádoby (např. Společností Beyer & Otto GmbH, Kleinostheim / Německo) a naplňte ji přes jednostranný tlakový kotouč do kartuše, našroubujte trysku, která odpovídá šířce spáry a aplikujte epoxidovou spárovací hmotu bez bublin do spár. Následně odstraňte veškerý přebytečný materiál spárovacím hladítkem.

Čištění a dokončování

Čištění provádějte v co nejkratší době, v každém případě, dokud je produkt stále mokrý. Dbejte na to, abyste spárovací hmotu nevymyli ze spár a nenechávali její zbytky na povrchu dlaždic. Čištění a dokončování lze provádět buď ručně, běžnými mycími houbami nebo pomocí elektrického mycího stroje vybaveného plstěným kotoučem. Skvrny nebo zbytky epoxidové spárovací hmoty lze odstranit po 24 hodinách nebo v každém případě po vytvrzení malty (doba vytvrzení závisí do značné míry na okolní teplotě) pomocí speciálního čisticího prostředku Ceresit CE 51 Epoxyclean.

TCS video | Ceresit CE 89 vs. běžné epoxidové hmoty

TCS video | Ceresit CE 89 vs ostatní hmoty - snadné čištění