Ceresit CR 65

Popis Výrobku

Cementová těsnicí malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě

Vlastnosti

  • vodotěsná
  • paropropustná
  • mrazuvzdorná
  • s vysokou přilnavostí
  • nanášení štětkou, hladítkem nebo nástřikem
  • možno aplikovat na mokré podklady

Oblasti Použití

Pro horizontální i vertikální plošné utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě, pro utěsnění malých monolitických bazénů a zásobníků na vodu (i pitnou), s výškou sloupce hladiny vody do 5 m. Může být použita pro izolaci soklů a vnějších stěn sklepů. Působí jako dokonalá ochrana betonu, železobetonu, cementových omítek a potěrů. Může být použita na pozitivní stranu působení vody. Těsnicí maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby apod. Na nestabilních a kritických podkladech použijte elastické těsnicí materiály. Těsnicí malta splňuje požadavky na utěsnění typu mírného, středního i vysokého zatížení.

Pracovní postup

Příprava podkladů

Minerální podklad musí být rovný, pevný, nosný, čistý, bez prasklin a zbavený látek zabraňujících přilnavosti. Povrch musí mít hrubou strukturu s otevřenými póry a dobrou přilnavostí. Všechny hrany musí být seříznuty nebo sraženy. Zaoblete všechny rohy minimálně na poloměr 4 cm. Opravte všechny vady, vyrovnejte velké nerovnosti a vyplňte spoje maltou. Zvětšete praskliny a vyplňte je cementovou maltou nebo vyspárujte prasklinu epoxidovou pryskyřicí CK 740. Nerovné zdivo s velkým množstvím výstupků a vad vyrovnejte základní omítkou z cementové malty. Ujistěte se, že připravený podklad pečlivě předem namočíte. Při hydroizolaci stěn a základových ploch uvnitř nebo venku, např. v případě zadní penetrace vlhkosti, předem ošetřete plochy silicifikační kapalinou CO 81. Při hydroizolaci ze záporné strany musí mí podklad dostatečnou mechanickou pevnost.

Zpracování

Vsypejte CR 65 do čisté vody a zcela ji promíchejte, aby nevznikly hrudky. Hydroizolační nátěr se musí vždy skládat ze dvou vrstev. Nejprve aplikujte silnou vrstvu CR 65 štětkou. Povrch musí být předem navlhčen. Silicifikační kapalina se musí do podkladu vsáknout, ale podklad musí být stále mokrý. Když první vrstva dosáhne dostatečné povrchové pevnosti, podklad znovu namočte a následně naneste hydroizolační hmotu hladítkem nebo aplikujte dvě tenké vrstvy hmoty pomocí štětky. Maximální tloušťka každé nanesené vrstvy je 5 mm. Pokud práci přerušíte na déle než 24 hodin, před nanesením další vrstvy přidejte do hmoty syntetickou pryskyřici CC 81. Hydroizolační povrch chraňte před příliš rychlým schnutím; udržujte jej vlhký minimálně po dobu 24 hodin. Nadměrnou maltu lze odstranit vodou, dokud je stále čerstvá, ale ztuhlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.