Ceresit CP 30 AQUABLOCK

Popis Výrobku

Jednosložkové elastické silikon-kaučukové silnovrstvé utěsnění střech

Vlastnosti

 • Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
 • Paropropustné
 • Trvale pružné i při nízkých teplotách
 • Aplikovatelné stříkáním
 • Jednoduché čištění nářadí vodou

Oblasti Použití

Silikonovo-kaučuková emulze bez obsahu rozpouštědel, připravená k okamžitému použiti, určená pro povrchovou ochranu bez spojů, na překrytí trhlin a utěsnění střech. Schválená jako utěsnění podle ETAG 005. Mimořádně vhodná na rekonstrukce a opravy netěsných spojů a prostupů potrubí.

Produkt je možné nanášet na:

 • Minerální povrchy, např. beton, vyrovnávací potěry, vláknocementové desky, střešní tašky
 • Bitumenové povrchy, např. střešní krytiny a nátěry
 • Akrylátové nátěry střech
 • Kovy, např. měď, zinek, hliník, nerezavějící ocel, mosaz
 • Plasty, např. přípojky větracích potrubí, kanalizačních potrubí či rámy střešních oken
 • Tepelně-izolační vrstvy vyrobené např. z PU, EPS
 • Dřevěné materiály, např. masívní dřevo, OSB, překližka

CP 30 AQUABLOCKje vhodný i na ploché střechy, a to v případě tloušťky vrstvy 2 mm po vyschnutí. Dodatečná ochrana proti UV záření není vyžadována. Utěsnění CP 30 AQUABLOCKjeje krátkodobě odolné vůči působení zředěných kyselin a zásaditých látek. CP 30 AQUABLOCKjenepoužívejte na průhledné plasty (např. Plexiglas®, Makrolon®, PETG) používané např. na světlíky či střešní okna. Nepoužívejte CP 30 AQUABLOCK je jako vnitřní nátěr květináčů/ truhlíků, nádrží či plaveckých bazénů.

Pracovní postup

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, bez prachu a mastnoty, suchý, nebo jen mírně vlhký (maximálně 5 % zbytkové vlhkosti). Mechanicky odstraňte mech, řasy a lišejníky, stejně tak i volné částice a povlaky.

Savé podklady: Minerální podklady a dřevo mechanicky očistěte. Zejména nevyzrálé podklady, podklady stáří méně než 6 měsíců a mírně zaprášené podklady doporučujeme nejprve ošetřit penetrací.

Bitumen: Bitumenové podklady musí být stáré min. 6 měsíců, aby nedošlo k nežádoucí reakci s nátěrem CP 30 AQUABLOCK. Přeřežte všechny bubliny ve stávajících bitumenových materiálech, očistěte je a jamky vyplňte např. elastickou těsnicí maltou či překryjte bitumenovou membránou. Při aplikaci nátěru na staré bitumenové membrány důkladně odstraňte všechny uvolněné kamenné úlomky a písek a stejně tak i zvětralý bitumen. Poté naneste na povrch penetrační nátěr.

Kovy: Skvrny od koroze mechanicky odstraňte, stejně tak i všechny předešlé uvolněné nátěry. Odstraňte veškeré vrstvy oxidů (patinu) a povrch očistěte čisticím prostředkem na bázi rozpouštědel, např. lihem. Penetrační nátěr není vyžadován.

Plasty: Povrch plastových materiálů nejprve mechanicky zdrsněte a očistěte čisticím prostředkem na bázi rozpouštědel, např. lihem. Poté povrch ošetřete penetračním nátěrem. Před použitím produktu CP 30 AQUABLOCK na plastové či elastomerické střešní membrány nás kontaktujte.

CP 30 AQUABLOCK je připraven k okamžitému použití a je aplikovatelný štětcem, válečkem, štětkou či bezvzduchovým stříkáním. Pokud je před vlastní aplikací utěsnění Ceresit CP 30 AQUABLOCK nanášen penetrační nátěr, je třeba jej nechat zcela vyschnout.

Ochrana povrchu: Při použití produktu CP 30 AQUABLOCK na vodotěsných střechách coby ochranné vrstvy před UV zářením a povětrnostními vlivy je dostačující vrstva s min. tloušťkou 1,0–1,5 mm (tloušťka vrstvy čerstvě naneseného materiálu). Na spoje a švy bitumenových střešních krytin nanášejte Ceresit CP 30 AQUABLOCK ve dvou krocích. Prvním nátěrem důkladně překryjte všechny spoje. Druhý, finální nátěr nanášejte po cca 10–12 hod. od aplikace prvního nátěru, pokud je první nátěr zcela suchý.

Chodníky na kontrolu a údržbu střechy: Po úplném vyschnutí finálního vodotěsného nátěru je možné s pomocí nátěru CP 30 AQUABLOCK vytvořit na povrchu dodatečné chodníky. Na těchto místech doporučujeme použít kontrastní barvu s tloušťkou vrstvy 1,0 mm. Čerstvý vrchní nátěr těchto chodníků posypte křemičitým pískem (zrnitost 0,1–0,4 mm) pro vytvoření protismykového povrchu.