DOKONALE HLADKÝ A PEVNÝ POVRCH

Vylepšené produkty pro profesionální podlahové systémy

Vysoká efektivnost nákladů a perfektní výsledky. Společnost Henkel nabízí širokou škálu podlahových produktů značky Ceresit včetně potěrů, vysoce kvalitních základních nátěrů, dokonale
hladkých samonivelačních hmot a nízkoemisních lepidel pro všechny typy krytin. Všechny výrobky lze snadno aplikovat a připravit rychle k použití se zárukou skvělé kvality. 

Celý systém Ceresit splňuje technické požadavky na různé typy zátěží, které vždy vyhovují požadavkům uživatelů. Jedna z nejdůležitějších částí systému je samonivelační hmota, které se aplikuje ve formě tenké kompozitní vrstvy na podklad, k dosažení hladkého a pevného povrchu.

Základ pro dokonale hladké a pevné povrchy

Samonivelační hmota – suchá směs s velkým rozlivem, používá se k vytvoření dokonale hladkého a pevného povrchu. Pevnost v tlaku samonivelační hmoty je stejná, nebo dokonce vyšší než u tradičního betonu. Jelikož jsou podklady často příliš drsné, porézní a nerovnoměrné, problémy jsou často nevyhnutelné – zejména pak při instalaci tenké nebo lesklé podlahové krytiny. Bez profesionální přípravy povrchu se nainstalované podlahové krytiny mohou stát konstantním zdrojem problémů. Samonivelační hmoty by měly být správně smíchány s určeným množstvím vody, to umožňuje vyhladit i případné nerovnosti podkladu díky jejich specifickému rozlivu.

Vylepšené vlastnosti produktů zaručují vyšší odolnost vůči poškrábání a snížení prašnosti povrchu. Větší homogennost struktury přispívá ke zlepšení pevnosti v tlaku, a činí tak aplikaci na kritických podkladech bezpečnější.


Mnohem více výhod 
pro celý systém

Samonivelační hmoty Ceresit s novou technologií jsou nyní ještě spolehlivější součástí podlahového systému. Stěrky s vylepšenou recepturou vytvářejí lepší vazbu s podkladem a vydrží vyšší namáhání od podkladu a zatížení. Všechna tato vylepšení byla implementována, aby zvýšila pohodlí a spokojenost konečného uživatele.

Fibre Force technologie v samonivelačních hmotách

Mezinárodní středisko pro inovativní stavební technologie Ceresit se rozhodlo zařadit technologii zpevňování skelnými vlákny k vybraným samonivelačním hmotám. Skelná vlákna zlepšují pružnost při zvýšeném tahu a vytváří tak dokonalé spojení uvnitř struktury samonivelační hmoty. Tato technologie je již užívána v lepidlech na obklady a dlažbu, stejně tak ve fasádních systémech (u vnějšího zateplovacího systému), skelná vlákna byla vybrána pro zajištění nejlepšího výsledku.

Ceresit vytvořil výztuž, která omezuje praskliny v průběhu smršťování a zlepšuje tak povrchové vlastnosti samonivelační hmoty. Stěrka se smršťuje v počáteční fázi vytvrzování, ale přidání skelných vláken a vhodných aditiv zabraňuje tvorbě mikrotrhlin.

Bezpečné 

pro vaše zdraví

Skelná vlákna používaná v samonivelačních hmotách Ceresit DG, DL, DH MAXI splňují kritéria uvedená v poznámkách Q a R (č. 1.1.3, příloha VI k TSI) Nařízení CLP (ES č. 1272/2008) Evropskou komisí. To jasně potvrzuje, že vlákna použitá v samonivelačních hmotách Ceresit nepředstavují při dodržování obvyklých bezpečnostních opatření pro aplikaci a manipulaci zdravotní rizika. Se značkou Ceresit si můžete být jisti, že máte správné řešení pro každý podklad.

Více informací na www.ceresit.cz

NAŠE PRODUKTY

ceresit DG
 
  • Sádrová samonivelační podlahová hmota
  • Pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm v jedné pracovní operaci

CERESIT DL

  • Anhydritová samonivelační podlahová hmota
  • Pro tloušťku vrstvy 2 - 15 mm v jedné pracovní operaci

CERESIT DH MAXI

  • Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
  • Pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm v jedné pracovní operaci