Popis produktu

Ceresit CN 76 Samonivelační a vyrovnávací hmota

Cementová hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah v rozsahu od 4 do 50 mm

Vlastnosti

  • pochozí po 3 hodinách
  • voděodolná
  • mrazuvzdorná
  • odolná silnému zatížení

Oblasti použití

Pro provádění vyrovnávacích vrstev na betonových podkladech. Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo vrstva pod podlahy z keramiky. Podlahy z vyrovnávací hmoty Ceresit CN 76 v tloušťkách od 6 do 50 mm jsou velmi odolné proti silnému mechanickému zatížení a oděru. Mohou být použity ve výrobních halách, skladech, dílnách, garážích, nákladových rampách apod. Vyrovnávací hmotu CN 76 lze pokrýt ukončovacím nátěrem. Vyrovnávací hmota Ceresit CN 76 rozmíchaná s menším množstvím vody na konzistenci plastickou umožňuje vytvoření spádu. V případě provádění vyrovnávacích vrstev od 15 do 50 mm přidejte do vyrovnávací hmoty CN 76 plnivo o zrnitosti 0-8 mm.

Technické informace

Poměr míchání
- konzistence plastická:
- konzistence rozlevná:
- s přidáním plniva:

3,0 l vody na 25 kg
3,6 l vody na 25 kg
3,6÷3,75 l vody + 12,5 kg
plniva 0÷8 mm na 25 kg CN 76
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
Doba úvodního zrání: cca 5 min.
Doba zpracování: cca 20 min.
Pochozí po: cca 3 hod.
Pevnost v tlaku (dle ČSN-EN 13813): C35
Pevnost v tahu za ohybu (dle ČSN-EN 13813): F7
Smršťování (dle ČSN-EN 13813): -1,5 mm/m
Odolnost proti obrusu Böhmeho metodou (dle ČSN-EN 13813): A22
Reakce na oheň (dle ČSN-EN 13813): A2fl - s1,d0
Uvolňování prchavých látek: ve shodě s ČSN-89/Z-0421/02
Orientační spotřeba: cca 2,0 kg/ m² na každý 1 mm tl. vrstvy

Balení:

25 kg

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Podklad musí být čistý, bez prasklin, pevný, suchý, zbavený látek zabraňujících přilnavosti a musí splňovat aktuální platné místní normy.

CN 76 smíchejte s čistou vodou (míchací poměr je uveden v technickém listu). Směs promíchejte elektrickým míchadlem rychlostí přibližně 600 ot./min, dokud nebude směs zcela bez hrudek.

Samonivelační hmotu nalijte na podlahu a rozhrňte ji dlouhým ocelovým hladítkem nebo shrnovací lištou.

Povrch čerstvě nanesené hmoty přejeďte provzdušňovacím válečkem, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Pokud hmotu mícháte v dávkách, jednotlivé dávky nanášejte okamžitě, aby se spojily za mokra.