Okenní izolační systém WINTeQ

V oblasti okenních izolačních systémů se už okno nepovažuje za slabý článek izolačního pláště stavby. V odvětví stavebnictví se technická modernizace v oblasti materiálů a technologií oken (okna s trojsklem a dokonale odizolované okenní rámy) stala běžným standardem.  Kritickým bodem je však stále spojovací spára mezi oknem a zdí.

Systém WINTeQ splňuje všechny tyto požadavky tím, že nabízí různé velmi kvalitní, certifikované a snadno aplikovatelné řešení utěsnění a zaručuje majitelům staveb energeticky efektivní, trvanlivé, pohodlné a zdravé prostředí.