Příprava podkladu

Před zahájením obkládání je důležité odzkoušet podklad, aby se zamezilo reklamacím a aby byl zaručen dlouhodobý výsledek. K tomuto účelu se plochy vizuálně zkontrolují a v případě potřeby jsou podrobeny mechanické a chemické zkoušce. Součástí zkoušení jsou důležité kroky, jako je měření vlhkosti (podlahy), kontrola stavu podkladu, broušení povrchu (CSA) a penetrace.

Povrch musí v podstatě splňovat tyto podmínky: musí být dostatečně nosný, suchý, rovný a zbavený prachu a mastnoty.

 

Měření vlhkosti

Povinností osoby, která pokládá obklady a dlažbu, je vyhodnotit zbytkovou vlhkost v podkladu (podlaze) před zahájením instalace jakéhokoliv dlažebního systému – metoda CM je ověřeným způsobem testování, zda je podklad dostatečně suchý a připraven pro dlažbu.

 

Kontrola stavu podkladu

Kontrola stavu podkladu (rovnost, pevnost, soudržnost, díry):

Obhlídka

Vizuální kontrola podkladu může poskytnout odpovědi na důležité otázky, jako například: jsou viditelné chyby povrchu jako trhliny, výkvěty, poškození vlhkostí nebo znečištění?

Zkouška vrypem

Ostrým kovovým předmětem, například šroubovákem, nožem nebo hřebíkem se udělá do kříže vryp do povrchu. Čím je vryp hlubší, tím menší je pevnost nebo nosnost podkladu.

Zkouška smáčením

Zkouška smáčením poskytuje informace o savosti podkladu. Když voda vsákne a povrch ztmavne, je třeba nanést speciální penetrační nátěr pro savé podklady.

Zkouška lepicí páskou

Proužek lepicí pásky se přitlačí na vrstvu starého nátěru. Pokud se nátěr při prudkém odtržení odlepí, musí se odstranit, a pak se musí nanést zpevňující základní nátěr.

Zkouška otřením

Zkouška se provádí pomocí ruky nebo suché houby zejména na povrchu omítky. V případě, že po otření je houba nebo ruka pokryta vrstvou křídy, je potřeba křídovací vrstvu zpevnit nebo zcela odstranit.