Základní informace

Universal EPS

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO POLYSTYREN

Vlastnosti:

 • Univerzální řešení s izolačními deskami EPS, XPS a fenolickou pěnou PF
 • Receptura BioProtect - zvýšená odolnost vůči mikrobiologické kontaminaci (plísně a řasy)
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Požární klasifikace: B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
 • Splňuje požadavky CZB - kvalitativní třída A

1. Upevnění

 • Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, nebo Ceresit Thermo Universal
 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014
 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a statického výpočtu zatížení

2. Izolační materiál

 • Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F
 • Tloušťka až 250 mm

3. Výztužná vrstva

 • Tkanina ze skleněných vláken Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m2 a více
 • Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, nebo Ceresit Thermo Universal

4. Základní nátěr

 • Základní nátěr Ceresit CT 15 na silikátové omítky
 • Základní nátěr Ceresit CT 16 na minerální, akrylátové, silikon-silikátové a silikonové omítky

5. Omítky

6. Nátěry