Proč by měly být budovy tepelně chráněny?

Od většiny budov vyžadujeme zajištění co možná nejstabilnější teploty a stupně vlhkosti v interiérech v kombinaci s co nejnižší propustností zvuku. Zároveň by si asi každý z nás přál, aby toto provedení mělo co nejdelší životnost a nevyžadovalo další investice.

Ceresit Ceretherm - Vnějsí tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)

V roce 1970 byla produktová řada CERESIT, jedné z hlavních obchodních značek společnosti Henkel Group, rozšířena o omítky, lepicí/stěrkové malty a fasádní nátěry. Zároveň došlo k registraci obchodní značky „Systém Ceresit VWS“. Od té doby jsou systémy ETICS z řady Ceresit používány k ochraně a dekoraci fasád budov na celém světě. Systémy Ceresit Ceretherm ETICS zajišťují dlouhotrvající a vysoce kvalitní tepelnou izolaci. Z hlediska fyzikálních a chemických vlastností jsou parametry materiálů ze systémů Ceresit Ceretherm navzájem kompatibilní.

 • Základním principem systémů Ceresit ETICS je lepší tepelná izolace obvodových plášťů budov. Díky tomu dochází k významné úspoře nákladů za energie a zároveň k vyšší ochraně životního prostředí,
 • systémy Ceresit ETICS mají dekorativní funkci a díky širokému výběru omítek a nátěrů zajišťují atraktivní vzhled fasády,
 • systémy Ceresit ETICS mohou být aplikovány na fasády nových i renovovaných budov.

Od kvality tepelné izolace budovy se odvíjí nejen výše měsíčních provozních nákladů, ale stále častěji i výše nájmu a tržní hodnota budovy. Energetická úroveň tepelné izolace je vyjádřena roční spotřebou energie. Příčina vysoké spotřeby spočívá zejména v nadměrných tepelných ztrátách způsobených nedostatečnou izolací. Jestliže stěna budovy odděluje zóny s odlišnými klimatickými podmínkami (např. −15 °C vně a +21 °C uvnitř budovy), stává se z ní místo, kde probíhají různé procesy přechodu a prostupu tepla. Teplo vždy proniká z teplejších míst do studenějších.

Intenzita a distribuce proudění tepla systému „budova-okolí“ je znázorněna na obrázcích.

Průběh změny teploty stěny bez tepelné izolace. Povrch stěny uvnitř místnosti bude vždy studený.
Výsledek tepelné izolace venkovních stěn budov je viditelný na dvou výše uvedených termografických snímcích. Na fotografii vlevo jsou ve žlutých a oranžových místech viditelné tepelné ztráty, kterým by mohlo být potenciálně zabráněno. Z vnitřní části budovy proudí teplo ven a tudíž se zvyšuje teplota fasády. Na fotografii vpravo je budova s tepelnou izolací. Stejná místa jsou nyní modrá a to znamená, že je v nich významně nižší teplota, protože tepelná izolace zabraňuje unikání tepla z vnitřních prostor budovy.

Z obrázků je patrné, že podíl vnějších stěn na tepelné ztrátě je významný, bez ohledu na typ a velikost budovy. ETICS umožňuje zvýšit tepelný odpor obvodového zdiva a tím zamezit tepelným ztrátám v obvodovém zdivu. Zároveň dojde k omezení kolísání teploty v budově a v konstrukčních vrstvách samotného obvodového pláště. Teplota na vnitřním povrchu stěny bude vyšší než v případě, kdy stěna není chráněna tepelnou izolací. Teplota klesá rapidně v místě izolačního materiálu. Spotřeba energie neznamená jen energetické náklady, ale také plýtvání ekologickými zdroji. Nadměrná emise CO2 (vytápění budov: 30–35 % z celkových emisí do ovzduší), produkovaného při spalování různých druhů paliv, způsobuje skleníkový efekt nebezpečný pro nás všechny. Omezením spotřeby energie, aplikací systémů ETICS, můžeme snížit energetickou náročnost budov, a tím omezit emisi skleníkových plynů.

 

Proč ETICS?

Budovy s touto tepelnou ochranou splňují požadavky vysokého teplotního komfortu interiérů, napomáhají ke snížení znečištění životního prostředí a zároveň fasády těchto budov získávají atraktivní a jedinečný vzhled. V závislosti na technologii, kterou jsou obvodové pláště budov vyrobeny, je možné dosáhnout komplexní esteticky působivé tepelné ochrany celé budovy. Systémy ETICS představují účinné řešení v oblasti tepelné izolace nejen pro souvislé plochy fasád, ale zároveň pro většinu stavebně technických detailů, jako jsou například dilatační spáry, napojení balkónů a lodžií, střešních konstrukcí, výplní stavebních otvorů apod. Oblíbenost technologie ETICS vyplývá z několika výhod:

 • efektivní zvýšení tepelné izolace zdiva a eliminace tepelných mostů,
 • úplná renovace fasády a ponechání nebo změna vzhledu budovy podle přání investora či projektanta,
 • malá hmotnost neovlivňující konstrukci budovy, díky ní lze tento systém aplikovat na téměř každou konstrukci,
 • jednoduché provedení účinné, estetické a efektivní tepelné izolace v kombinaci s atraktivní cenou a odolností projektovanou na několik desetiletí.

Systémy ETICS jsou charakterizovány jako bezespáré, což znamená, že jejich povrch je tvořen souvislou vrstvou šlechtěné omítky. Tento způsob konečné úpravy povrchu umožňuje velmi účinnou ochranu tepelné izolační vrstvy proti korozi vniklé následkem působení povětrnostních vlivů, vody a slunečního záření (zejména UV záření).

 

Systémy ETICS

 • Lehké vnější vrstvy systému ETICS jsou optimálním řešením nezpůsobujícím nadměrnou zátěž zdiva a izolačního materiálu.
 • Správně tepelně izolovaná budova má dobré mikroklima. Navíc není konstrukce budovy vystavena námaze způsobené kolísáním teploty.
 • Výhody systémů ETICS jsou znatelné také při stavbě nových budov. Výsledkem je výrazně lehčí a energeticky méně náročná konstrukce budovy.
 • Investice vynaložené na tepelnou izolaci stěn systémem ETICS se vrátí již po několika letech, protože náklady na vytápění mohou být sníženy až o 30 %.

 

Proč systémy Ceresit Ceretherm?

Henkel Bautechnik má se systémy ETICS více než 35-tileté zkušenosti. Těmito systémy bylo zatepleno již mnoho tisíc budov na celém světě.

Se systémy Ceresit Ceretherm nabízíme:

 • široký výběr možností – cílem našich systémů je tepelně izolovat budovy s různými charakteristickými vlastnostmi,
 • prvotřídní kompatibilitu a odolnost produktů v rámci systému – tato kompatibilita zaručuje maximálně funkční tepelnou izolaci, její odolnost, snížení nákladů na energie a správné klima uvnitř budovy,
 • vysokou a zaručenou kvalitu – naše systémy jsou neustále kontrolovány v souladu s mezinárodními směrnicemi, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, AQUAP, oddělením kontroly kvality a naší vlastní centrální výzkumnou laboratoří akreditovanou v souladu se směrnicí IS/IEC 17025,
 • soulad s nejvyššími technickými požadavky – naše systémy splňují požadavky stanovené na mezinárodní úrovni nebo požadované místními technicko-konstrukčními institucemi popř. jinými orgány z oblasti provádění staveb; systému Ceresit Ceresit Ceretherm Classic byl nedávno udělen certifikát ETA (Evropské technické schválení),
 • neustálé zlepšování nabízených řešení – oddělení výzkumu a vývoje pracuje na inovacích stávajících produktů a implementaci nových řešení na základě dostupnosti nových surovin, změn v technologiích, možného zlepšení aplikací ETICS, dle jejich fungování a představ spotřebitelů,
 • estetiku – široké portfolio omítek a nátěrů s různými strukturami, velikostmi zrna a rozsáhlou nabídkou barev poskytuje neomezený výběr možností,
 • podporu při vytváření projektu a jeho realizaci – naši techničtí odborníci jsou k dispozici a poradí v každém stádiu projektu a jeho realizace,
 • profesionální školení – v našich školících centrech jsou organizována školení zaměřená na aplikaci produktů a systémových řešení.

 

 

Jak zateplovat

V naší rozsáhlé sekci Vám poradíme přesný postup při zateplování domu, dozvíte se několik tipů pro úpravu stavebních detailů a seznámíte se nabídkou barevných odstínů.

Více