Výběr typu omítky

Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy, jejího předpokládaného využití a ekonomických možnostech investora.

Kromě zlepšování izolačních vlastností zaručuje zateplovací systém také správnou ochranu budovy před povětrnostními vlivy a tím zlepšuje její estetický vzhled. Důležitou roli z hlediska odolnosti fasády má umístění budovy (geografické), klimatické podmínky a také vliv okolí.

Evropské normy EN 1062 uvádějí následující hodnoty ETICS:

- schopnost absorpce vody (nasákavost)

- paropropustnost

- schopnost samočištění

Jednotlivé omítky se liší dle druhu použitého pojiva:

- Minerální omítky – minerální pojiva

- Akrylátové omítky – pojiva na bázi polymerů,

- Silikátové omítky – pojiva na bázi vodních roztoků křemičitanu draselného a disperze polymerů

- Silikonové omítky – pojiva na bázi kombinací silikonových pryskyřic a akrylátových pryskyřic

- Silikon-silikátové omítky – pojiva na bázi vodních roztoků křemičitanu draselného a silikonových pryskyřic.

- Mozaikové omítky – určena ke zhotovování ozdobných barevných omítek

Minerální omítky

Vlastnosti

- dlouhá životnost

- velmi dobrá paropropustnost

- nehořlavost

- použitelnost v systémech Ceresit Ceretherm

 

Základní informace

Minerální omítky na bázi cementu s minerálními plnivy a modifikátory. Díky speciálním přísadám jsou odolné vůči biologickým vlivům. Hlavní výhodou minerálních omítek je dlouhá životnost a velmi dobrá prostupnost vodních par. Díky minerálnímu charakteru a vysoké prostupnosti vodních par je jejich aplikace doporučována v budovách charakteristických vysokým obsahem vlhkosti. Jejich nehořlavý charakter a velmi dobrá paroprostupnost je předurčuje pro systém Ceresit Ceretherm Winter, kde jsou jako izolační materiál použity desky z minerální vlny. Minerální omítky mohou být také použity v systémech Ceresit Ceretherm Classic s deskami z pěnového polystyrenu. Tenké vrstvy omítky mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací minerálních omítek musí být podklad natřen základním nátěrem Ceresit CT 16 (v případě aplikace omítky na vrstvu vyztuženou maltou Ceresit CT 87 není nutné nanesení základního nátěru).

Omítka může být renovována silikátovým nátěrem Ceresit CT 54, silikonovým nátěrem Ceresit CT 48 nebo akrylátovým nátěrem Ceresit CT 42/Ceresit CT 44. Minerální omítky Ceresit CT 137 jsou k dostání ve speciálních ekonomických verzích, které však vždy musí být dodatečně natřeny fasádním nátěrem Ceresit.

Akrylátové omítky

Vlastnosti

- nízká nasákavost

- dobrá prostupnost vodních par

- vodoodpudivost

- flexibilita; odolnost vůči deformaci podkladu

- ihned zpracovatelné – pastovitá forma

- pro systémy Ceresit Ceretherm

 

Základní informace

Omítky na bázi akrylátových pryskyřic a minerálních plniv. Vysoce mechanicky odolné, díky uzavřené kapilaritě jsou odolné vůči znečištění. Obsahují složky chránící omítku vůči biologickým vlivům, jako jsou např. houby, řasy, lišejníky atp. Fasády opatřené akrylátovými omítkami mohou být čištěny vodou za pomoci nízkotlakých zařízení.

Akrylátové omítky se používají v systémech Ceresit Ceretherm s deskami z pěnového polystyrenu jako izolačním materiálem. Mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací akrylátových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem Ceresit CT 16 (v případě aplikace omítky na vrstvu vyztuženou maltou Ceresit CT 87 není nutné nanesení základního nátěru).

Omítka může být renovována silikonovým nátěrem Ceresit CT 48 nebo akrylátovým nátěrem Ceresit CT 42/Ceresit CT 44. Omítky jsou standardně k dostání ve 511 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka je možné namíchat i speciální odstíny.

Silikátové omítky

Vlastnosti

- vodoodpudivost

- odolnost vůči znečištění a mikroorganizmům

- velmi dobrá paropropustnost

- odolnost vůči povětrnostním vlivům

- ihned zpracovatelné – pastovitá forma

- pro systémy Ceresit Ceretherm

 

Základní informace

Silikátové omítky na bázi tekutého draselného skla zaručují díky svému složení vysokou paropropustnost a odolnost vůči působení biologických vlivů. Vhodné pro objekty zatížené vlhkostí. Silikátové omítky se používají v systémech Ceresit Ceretherm s deskami z pěnového polystyrenu a v systémech Ceresit Ceretherm Wool s deskami z minerální vlny. Omítky mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací silikátových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem Ceresit CT 15 (v případě aplikace omítky na vrstvu vyztuženou maltou Ceresit CT 87 není nutné nanesení základního nátěru).

Omítka může být renovována silikátovým nátěrem Ceresit CT 54 nebo silikonovým nátěrem Ceresit CT 48. Omítky jsou standardně k dostání ve 511 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka je možné namíchat i speciální odstíny.

Silikonové omítky

Vlastnosti

- vysoce samočisticí (odolná proti znečištění)

- vysoce odolná proti zašpinění

- hydrofobní

- velmi nízká savost (třída W3) a vysoká paropropustnost (třída V1)

- vysoká elasticita a odolnost proti nárazu

- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům

- BioProtect - odolná proti plísním, řasám a houbám

- umožňuje strojové zpracování

- ihned zpracovatelné – pastovitá forma

- pro systémy Ceresit Ceretherm a Ceresit Ceretherm Wool

 

Základní informace

Omítky na bázi silikonových pryskyřic a minerálních plniv. Paropropustné a vysoce odolné vůči znečištění a mechanickému poškození. Díky speciálním přísadám zaručují vysokou odolnost vůči UV záření, a tím i dlouhodobou barevnou stálost fasády. Obsahují složky chránící fasádu vůči biologickým vlivům, jako jsou např. houby, řasy, lišejníky atp. Mohou být čištěny vodou pomocí nízkotlakých zařízení. Silikonové omítky se používají v systémech Ceresit Ceretherm s deskami z pěnového polystyrenu a v systémech Ceresit Ceretherm Wool s deskami z minerální vlny. Mohou být také použity na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací silikonových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem Ceresit CT 16 (v případě aplikace omítky na vrstvu vyztuženou maltou Ceresit CT 87 není nutné nanesení základního nátěru).

Během používání může být omítka renovována silikonovým nátěrem Ceresit CT 48  a nano-silikónovým náterom CT 49. Omítky jsou standardně k dostání ve 511 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka je možné namíchat i speciální odstíny.

Silikon-silikátové omítky

Vlastnosti

- hydrofobní, odolná proti zašpinění

- paropropustná (třída V1)

- nízká savost (třída W3)

- mechanicky odolná

- odolnost proti povětrnostním vlivům

- BioProtect – odolnost proti plísním, řasám a houbám

- lze nanášet i strojově    

- ihned zpracovatelné – pastovitá forma

- pro systémy Ceresit Ceretherm a Ceresit Ceretherm Wool

 

Základní informace

Tento typ omítek v sobě zahrnuje výhody silikonových a silikátových omítek. Vyznačuje se dlouhodobou životností a stálobarevností, vynikající paropropustností a vysokou odolností vůči znečištění. Obsahuje přísady chránící omítku vůči biologickým vlivům.

Silikon-silikátové omítky se používají v systémech Ceresit Ceretherm s deskami z pěnového polystyrenu a v systémech Ceresit Ceretherm Wool s deskami z minerální vlny. Mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací silikon-silikátových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem Ceresit CT 16 (v případě aplikace omítky na vrstvu vyztuženou maltou Ceresit CT 87 není nutné nanesení základního nátěru). Silikon-silikátové omítky mohou být renovovány silikátovým nátěrem Ceresit CT 54 nebo silikonovým nátěrem Ceresit CT 48. Omítky jsou standardně k dostání ve 511 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka je možné namíchat i speciální odstíny.

Mozaikové omítky

Základní informace

Mozaiková omítka Ceresit CT 77 je určena ke zhotovování ozdobných barevných omítek. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, znečištění, UV záření a mechanickému poškození, snadno se udržuje čistá a je dodávána ve stavu připraveném k použití. Vhodná zejména pro použití v interiéru; v místech, kde hrozí velké opotřebení, např. ve vstupních prostorách, halách, schodištích. Omítka lze použít také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Při aplikaci v exteriéru používejte Ceresit CT 77 především v místech, které se snadno znečistí, jako např. sokly, balustrády, okenní a dveřní rámy. V omezené míře může být Ceresit 77 použita jako omítka pro sokly a v systémech ETICS s deskami z pěnového polystyrenu. Intenzivní a tmavé barevné odstíny omítek doporučujeme použít pouze na malých plochách, např. architektonických detailech. Pojivem v Ceresit CT 77 je transparentní akrylová pryskyřice a plnivem barevný křemičitý písek nebo přírodní drcené mramorové kamenivo (označeno barevným písmem M). Před aplikací mozaikových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem Ceresit CT 16 – kromě aplikací omítky na vrstvy vyztužené maltou Ceresit CT 87 (v takovém případě není aplikace základního nátěru nutná).

  Paropropustnost Nenasákavost Odolnost vůči UV záření Odolnost vůči znečištění Odolnost vůči mikrobiologickému znečištění Životnost

Minerální omítky

Ceresit CT 35 +++ + +++ + ++ +++
Ceresit CT 137 +++ + +++ + ++ +++

Akrylátové omítky

Ceresit CT 60 + ++ + ++ ++ ++
Ceresit CT 63 + ++ + ++ ++ ++
Ceresit CT 64 + ++ + ++ ++ ++

Silikátové omítky

Ceresit CT 72 +++ ++ +++ ++ +++ ++
Ceresit CT 73 +++ ++ +++ ++ +++ ++

Silikonové omítky

Ceresit CT 74 +++ +++ +++ +++ +++ +++
Ceresit CT 75 +++ +++ +++ +++ +++ +++

Silikon-silikátové omítky

Ceresit CT 174 +++ +++ ++ +++ ++ +++
Ceresit CT 175 +++ +++ ++ +++ ++ +++