Výběr izolantu

 
Pěnový polystyren nebo minerální vlna?
Součinitel tepelné vodivosti obou materiálů je podobný. V případě stejné tloušťky desek tepelné izolace by byla úspora energie obdobná. Který systém si vybrat? Obě řešení mají své výhody. Obě mohou být aplikována na nové i rekonstruované budovy. I přesto jsou však mezi pěnovým polystyrenem a minerální vlnou určité rozdíly, podle kterých si každý vybere vhodný systém.
 
 

Nejdůležitější vlastnosti

Pěnový polystyren

Pěnový polystyren se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí a díky tomu neztrácí své tepelně izolační vlastnosti. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Je velmi lehký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tahu cca 80 kPa a pevnost v tlaku cca 130 kPa). Zvuková izolace není vysoká. Nízký je součinitel prostupu vodních par: cca 12×10–6 g/(mhPa). Teploty vyšší než +80 °C a většina organických rozpouštědel pěnový polystyren poškozuje. V systému ETICS je možné použít pěnový polystyren splňující požadavky EN 13163:2004 pro CS(10)70 nebo CS(10)100. Materiál tepelné izolace nesmí šířit oheň, tzn. musí být samozhášivý se stabilními rozměry potvrzenými výrobcem (po určité době). Desky rozměrů 100×50 cm.

Minerální vlna

Minerální vlna je odolná vůči vysokým teplotám (vlákna z přírodních hornin se začnou tavit po dvou hodinách při teplotách vyšších než 1 000 °C). Tepelný odpor pojiv a hydrofobních látek (přídavné látky) je méně příznivý. Minerální vlna je klasifikována jako nehořlavý materiál a je odolná vůči většině chemických látek. Součinitel prostupu vodních par je velmi vysoký: cca 480×10–6 g/(mhPa) zaručuje přímost prostupu vodních par. Dříve zmíněné hydrofobní látky limitují schopnost vody vzlínat a dále absorpci vodních par obsažených ve vzduchu. Desky z minerální vlny jsou značně těžké, mají malou tuhost a relativně nízkou pevnost. Zatížení způsobující 10 % deformaci je cca 40 kPa. Vlákenná struktura desky dodává stěnám dobrou akustickou izolaci. V systémech ETICS mohou být použity minerální vlny, které splňují požadavky normy EN 13162:2004 pro CS(10)40 (zatížení způsobující 10 % deformaci minerální vlny je min. 40 kPa). V systémech ETICS jsou používány dva druhy minerální vlny. Jedná se o minerální vlnu s podélnou orientací vláken (hustota 120 až 160 kg/m³, pevnost při rozlomení kolmo na plochu desky > 10 kPa); desky s rozměry 50×100 cm, nebo o desky s kolmou orientací vláken (hustota 80 až 120 kg/m³). Díky tvaru (obvyklé rozměry jsou 20×120 cm) se těmto deskám většinou říká lamelové.

Detailní porovnání

Porovnání technologických a konstrukčních vlastností pěnového polystyrenu a minerální vlny.
VLASTNOSTI PĚNOVÝ POLYSTYREN MINERÁLNÍ VLNA
Vhodnost pro
mechanické zpracování
velmi dobrá dobrá
Úprava povrchu broušením velmi dobrá komplikovaná
Požární klasifikace nešíří oheň nehořlavá/nevznětlivá
Odolnost proti stárnutí omezená dobrá
Odolnost vůči mikroorganismům dobrá velmi dobrá
Povolená výška pro aplikaci 22,5 m bez omezení
Nebezpečí pro člověka není nebezpečný možné nebezpečí – prach vzniklý během zpracování
Odolnost proti organickým rozpouštědlům není odolný zcela odolná
Hmotnost 1 m² ETICS (10 cm izolace) cca 15 kg cca 30 kg
Systém konečné úpravy povrchu minerální, akrylátová, silikátová, silikonová a silikon-silikátová omítka minerální, silikátová, silikonová a silikon-silikátová omítka