Výběr fasádního nátěru

Kromě zajištění estetického vzhledu a stálé barevnosti slouží fasádní nátěry k ochraně fasády před vlivy venkovního prostředí, zejména k ochraně fasády proti absorpci vlhkosti, tj. před srážkami.

Dobrý fasádní nátěr umožní neomezený průchod vodních par, které postupují z vnitřku podkladní konstrukce. Další mechanické vlastnosti, jako jsou odolnost proti poškrábání a vymývání, přídržnost k povrchu, prostupnost vodních par a nízká schopnost absorbovat vlhkost, zaručují dlouhou životnost aplikovaného nátěru. Nátěr může být trvanlivý díky kombinaci nízké nasákavosti a barevné stability (následkem nízké citlivosti na světlo) pigmentů, pojiv a plniv. Podobně jako u omítek může být biologická odolnost fasádních nátěrů zvýšena snížením schopnosti absorbovat vlhkost a aplikací pesticidových příměsí vybraných s ohledem na jednotlivé vlastnosti daného nátěru.

Charakteristickými parametry nátěrů jsou:

 - paropropustnost – odpor proti prostupu par odpovídající tloušťce ustálené vzduchové mezery Sd (m),

 - nasákavost – součinitel kapilární absorpce vody w 24 (kg/m²h½),

 - mechanická odolnost – vyjádřená počtem cyklů čištění za mokra.

Nízký difuzní odpor fasádních nátěrů umožňuje schnutí povrchu a přesun vodních par z interiérů budovy. Tento přesun je způsoben rozdíly tlaků páry v interiérech budovy a v okolí. Největší rozdíly jsou v zimním období; tyto rozdíly jsou způsobeny teplotními rozdíly mezi interiéry a exteriéry. Fasádní nátěr by měl mít co nejnižší schopnost absorbovat vlhkost, aby zabraňoval nasákání stěn během prudkého deště. Savé povrchy fasády se rychle znečistí, stávají se prostředím pro život mikroorganizmů (např. řasy), jsou vystavené poškození agresivními látkami (tzv. kyselý déšť) a zvýšenému množství zamrzlé vody.

Akrylátový nátěr Ceresit CT 42

Ceresit CT 42 je nátěr na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivy a pigmenty. Je určen k ochraně fasád a interiérů budov. Vhodný k aplikaci na minerální, minerální-polymerové (po 7 dnech) a akrylátové omítky (po 3 dnech), dále také na běžné povrchy nebo jako komponent systému ETICS. Nátěr může být aplikován také na beton (po 28 dnech), cementové omítky, vápenocementové omítky, vápenné omítky (po 14 dnech) a nebo na staré nátěry, které jsou vhodně ošetřeny a které mají dobrou přídržnost k podkladu. Sádrové omítky, sádrové tmely a sádrové obkladové desky musí být natřeny hloubkovým penetračním nátěrem Ceresit CT 17. Fasády opatřené nátěrem CT 42 mohou být čištěny nízkotlakým čisticím zařízením. Charakteristickými vlastnostmi akrylátového nátěru CT 42 jsou např. nízká nasákavost, odolnost vůči oděru, trvanlivost barvy a odolnost vůči alkáliím. Díky svému složení je vysoce odolný vůči biologickým vlivům, tzn. tvorbě řas, hub, lišejníků atp.

CT 42 se snadno zpracovává, nanáší se válečkem, štětcem nebo nástřikem. Je standardně k dostání ve více než 480 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka lze namíchat i jiný barevný odstín.

Více informací o produktu Ceresit CT 42

 

Akrylátový nátěr Ceresit CT 44

Ceresit CT 44 je nátěr na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivy a pigmenty. Je určen k ochraně fasád a interiérů budov. Může být použit k aplikaci na minerální, minerální-polymerové (po 7 dnech) a akrylátové omítky (po 3 dnech), dále také na běžné povrchy nebo jako komponent systému ETICS. Nátěr může být aplikován také na beton (po 28 dnech), cementové omítky, vápenocementové omítky, vápenné omítky (po 14 dnech) a nebo na staré nátěry, které jsou vhodně připraveny a které mají dobrou přídržnost k podkladu. Sádrové omítky, sádrové tmely a sádrové obkladové desky musí být natřeny základním hloubkových nátěrem Ceresit CT 17.

Výhodou akrylátového nátěru CT 44 je jeho flexibilita, odolnost barvy, nízká nasákavost, odolnost vůči oděru, dobrá barevná stálost a odolnost vůči alkáliím. Díky svému složení je vysoce odolný vůči biologickým vlivům, tzn. tvorbě řas, hub, lišejníků atp. Tento nátěr je součástí systému pro opravy a ochranu betonových konstrukcí (systém Ceresit PCC). Hlavním rozdílem mezi akrylátovými nátěry CT 42 a CT 44 je jejich struktura. Ceresit CT 44 vytváří pevnější vrstvy než Ceresit CT 42, a proto se doporučuje k aplikaci v systému pro opravy a ochranu betonových konstrukcí. Struktura nátěru umožňuje dosažení ochrany v souvislosti s difúzí CO2, která významně omezuje proces karbonizace betonu. Akrylátové nátěry vytvářejí hydrofóbní vrstvu, kterou mohou procházet vodní páry. Fasády s akrylátovým nátěrem CT 44 mohou být čištěny nízkotlakým čisticím zařízením. CT 44 se snadno zpracovává, nanáší se válečkem, štětcem nebo nástřikem.

Akrylátový nátěr Ceresit CT 44 efektivně chrání povrchy před povětrnostními vlivy a agresivními látkami obsaženými ve vzduchu a současně jim propůjčuje moderní a dekorativní vzhled. Nátěr je standardně k dostání ve více než 480 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka lze namíchat i jiné barevné odstíny

Více informací o produktu Ceresit CT 44

 

Silikonový nátěr Ceresit CT 48

Ceresit CT 48 je nátěr nové generace s vylepšenými technickými parametry. Je vyroben na bázi modifikovaných silikonových a akrylátových pryskyřic. Doporučuje se k aplikacím na minerální, minerální-polymerové (po 7 dnech) a akrylátové omítky (po 3 dnech), dále také na běžné stavební povrchy nebo jako komponent systému ETICS. Nátěr může být aplikován také na beton (po 28 dnech), cementové omítky, vápenocementové omítky, vápenné omítky (po 14 dnech) a nebo na staré nátěry, které jsou vhodně připraveny a které mají dobrou přilnavost k podkladu. Sádrové omítky, sádrové tmely a sádrové obkladové desky musí být natřeny základním hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17. Hlavní výhodou silikonového nátěru je velmi dobrá paropropustnost a nízká schopnost absorbovat vlhkost. Struktura nátěru umožňuje rychlé odpaření vlhkosti z povrchu a zároveň představuje efektivní ochranu před venkovní vlhkostí. Díky speciálnímu složení nátěru se voda nevsakuje do podkladu, ale zůstává na povrchu ve formě kapiček. Tento efekt zajišťuje vysokou ochranu povrchu a snižuje usazování nečistot z ovzduší na povrchu fasády. CT 48 je doporučen k aplikacím na historických objektech, kde došlo k renovaci fasád, vhodný i na všechny druhy stavebních konstrukcí. Silikonový nátěr Ceresit CT 48 se jednoduše zpracovává, aplikuje se válečkem, štětcem nebo nástřikem. Pro dosažení požadované ochrany před povětrnostními vlivy musí být aplikovány nejméně dvě vrstvy nátěru. Nátěrová vrstva CT 48 chrání před znečištěním, mikroorganizmy a nepříznivými vlivy agresivních látek obsažených ve vzduchu. Barevná stálost a odolnost vůči UV záření zaručují dlouhodobou a estetickou ochranu povrchu. Nátěr je standardně k dostání ve více než 480 barevných odstínech Cololurs of Nature. Na přání zákazníka lze namíchat i jiné barevné odstíny.

Více informací o produktu Ceresit CT 48

 

Silikátový nátěr Ceresit CT 54

Ceresit CT 54 je silikátový nátěr na bázi tekutého draselného skla a modifikovaných syntetických disperzních pryskyřic. Je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru (fasády) ve stejných aplikacích jako v případě silikonového nátěru Ceresit CT 48. Výhodou silikátových nátěrů je velmi dobrá paropropustnost a vynikající přilnavost k minerálním podkladům (díky chemickým reakcím s jeho komponenty). Následkem chemické reakce tekutého draselného skla a oxidu uhličitého ze vzduchu je nátěr permanentně spojen s povrchem a vytváří na něm vrstvu umožňující velmi dobrou prostupnost par. Tento nátěr doporučujeme zejména k aplikaci na nové omítky. Nátěr je vysoce odolný vůči mikroorganizmům a znečištění. Tato vlastnost spolu s matným odstínem a složením na bázi minerálních látek umožňuje jeho aplikaci na historických objektech, stejně tak jako na tradičních, renovovaných a tenkovrstvých omítkách. Protože je nátěr CT 54 nehořlavý a velmi dobře propouští páry, je doporučován také k aplikaci v systému Ceresit Ceretherm WM, ve kterém jsou jako izolační materiál použity desky z minerální vlny. Silikátový nátěr Ceresit CT 54 je lehce zpracovatelný, aplikuje se válečkem, štětcem nebo nástřikem. Pro dosažení požadované ochrany před povětrnostními vlivy musí být aplikovány nejméně dvě vrstvy nátěru. CT 54 je standardně k dostání ve více než 480 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka lze namíchat i jiné barevné odstíny.

Více informací o produktu Ceresit CT 54

 

Silikátový nátěr Ceresit CT 49

Nanosilikonový nátěr Ceresit CT 49 Silix XD® obsahuje vybrané silikonové a polysiloxanové pryskyřice doplněné speciálními plnivy a pigmenty. Díky velmi vysoké hydrofobitě povrchu dosažené díky PTFE aditivům vytváří tzv. perličkový efekt, a tím výrazně omezuje pronikání vody do struktury nátěru. Přesto je nátěr vysoce paropropustný. CT 49 Silix XD® prodlužuje životnost fasády a zajištuje její dlouhodobě estetický vzhled. Nátěr poskytuje ochranu povrchu před agresivními povětrnostními vlivy a biologickou kontaminací. Je určen pro použití v interiéru i exteriéru, především tam, kde je vyžadována dlouhá životnost a odolnost proti znečištění. Nátěr lze aplikovat na všechny minerální podklady (beton, cementové, vápenno-cementové a vápenné omítky), podklady ze sádry apod. Použití CT 49 Silix XD® je obzvláště vhodné na historických objektech, na sanačních a paropropustných omítkách. Díky schopnosti přemostění trhlin je možné nátěr použít i při renovacích starších zateplení či na jiné omítky z řady Reno Repair Ceresit systém. Ceresit CT 49 díky tixotropním vlastnostem při nanášení hrubé vrstvy nekape, neteče a neznečisťuje. Nátěr CT 49 Silix XD® lze omývat strojovou vodou o nízkém tlaku. Vystavení nátěru pigmentovaného do tmavě až velmi tmavě barevných odstínů intenzivnímu slunečnímu záření muže vyvolat silné pnutí vrstvy a následné praskliny. Tmavé odstíny nátěru proto doporučujeme používat pouze na menších plochách a architektonických detailech. Nátěr je chráněný proti biologické kontaminaci, jako jsou houby, plísně nebo řasy. CT 49 je standardně k dostání ve více než 480 barevných odstínech Colours of Nature. Na přání zákazníka lze namíchat i jiné barevné odstíny.

Více informací o produktu Ceresit CT 49

Vlastnosti Akrylátový nátěr Ceresit CT 42 Akrylátový nátěr Ceresit CT 44 Silikátový nátěr Ceresit CT 54 Silikonový nátěr Ceresit CT 48 Nano-silikonový náter Ceresit CT 49
Paropropustnost + + +++ +++ +++
Nenasákavost +++ +++ ++ +++ +++
Odolnost vůčí UV záření ++ ++ ++ +++ +++
Odolnost vůči zněčištění ++ ++ ++ +++ +++
Odolnost vůči mikrobiologickému napadení ++ ++ +++ ++ +++
Životnost ++ ++ ++ +++ +++