Aplikace keramického obložení

 

1. Příprava lepicí malty

K lepení keramických dlaždic použijte lepicí omítku Ceresit CM 17. Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté vody a míchejte pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem. Promíchanou maltu nechte cca 5 minut odstát a znovu důkladně promíchejte. Hotová malta musí mít homogenní konzistenci bez hrudek.

2. Aplikace lepidla

Lepení obkladů může být zahájeno až po vytvrzení výztužné vrstvy vyztužené síťovinou (většinou po 3 – 5 dnech). Lepicí malty nanášejte zubovou stěrkou o velikosti zubů uzpůsobené velikosti obkladu. Při nanášení lepidla je vhodné použít kombinovanou metodu lepení, tzn. lepicí maltu nanést před lepením v tenké vrstvě na celou zadní stranu obkladu.

3. Obkládání

Obklady lepte kombinovanou metodou, tj. po nanesení lepidla na podklad by měla být zadní strana obkladu celoplošně pokryta tenkou vrstvou lepidla (cca 1 mm). Po nalepení obkladu ze spár mezi nimi odstraňte zbytky lepidla. K vyplnění spár obkladu použijte flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 43 Grand’Elit.

 

4. Vyplnění dilatačních spár

Po ztuhnutí a vytvrzení lepicí malty vyplňte dilatační spáry (umístění podle rozhodnutí projektanta) elastickým polyuretanovým tmelem. Okraje obkladu by měly být chráněny před znečištěním, takže by na obou stranách měly být opatřeny ochrannými páskami. Aplikace polyuretanového tmelu provádějte pomocí výtlačné pistole.

Spáry vyplňte rovnoměrně, bez dutin. Do 5 minut od vyplnění nastříkejte povrch roztokem vody a mýdla a poté očistěte mokrým kartáčem. Ihned poté odstraňte ochranné pásky.