Základní informace

Ceretherm Popular

EKONOMICKÝ SPOLEHLIVÝ SYSTÉM

Základní tepelněizolační systém. Ekonomické řešení, které nabízí vhodné tepelněizolační vlastnosti spolu s odolností proti vnějším povětrnostním podmínkám.

Vlastnosti:

 • Ekonomické řešení
 • Receptura BioProtect – odolnost proti mikrobiologické kontaminaci (plísně a řasy)
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Požární klasifikace: B-s1, d0 dle normy EN 13501-1

Vhodné pro dobře větratelné budovy stávající i novostavby s obvodovou konstrukcí: beton, plné cihly, děrované keramické tvarovky a cihly, porobetonové tvárnice, přírodní kámen.

Vhodné pro typy budov: rodinné domy a bytové domy s požární výškou do 25 m

1. Upevnění

 • Lepicí malta Ceresit ZS nebo lepicí a stěrková malta Ceresit ZU, nebo PU pěna Ceresit CT 84
 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 - viz. ETA-08/0309 Příloha 2
 • Jejich druh, počet, umístění a způsob montáže (povrchová / zápustná) je stanoven v projektové dokumentaci, nebo dokumentaci k provádění stavby vždy k dané konkrétní stavbě.

2. Izolační materiál

 • Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F, bílý EPS, viz. ETA-08/0309 Příloha 1
 • Tloušťka až 420 mm

 

3. Výztužná vrstva

 • Tkanina ze skleněných vláken, např. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m2 a více - viz. ETA-08/0309 Příloha 3
 • Lepicí a stěrková malta Ceresit ZU

 

4. Základní nátěr

 • Základní nátěr Ceresit CT 15 pro silikátové omítky
 • Základní nátěr Ceresit CT 16 pro mozaikové, minerální, akrylátové, silikon-silikátové a silikonové omítky

 

5. Omítky

 

6. Nátěry