Základní informace

Certherm Classic Wool

PAROPROPUSTNÝ A ODOLNÝ SYSTÉM

Systém s velmi vysokou propustností par, požární klasifikací A2 a zvukotěsnými vlastnostmi. Nabízí vynikající izolační vlastnosti při garanci zdravého ovzduší. Díky velmi vysoké propustnosti vodních par je tento zateplovací systém vynikajícím řešením zejména na místech s vysokou vzdušnou vlhkostí a rizikem biologické kontaminace.

Vlastnosti:

 • Odolný nárazům
 • Receptura BioProtect - zvýšená odolnost vůči mikrobiologické kontaminaci (plísně a řasy)
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Velmi vysoká paropropustnost
 • Požární klasifikace: A2-s1,d0 dle normy EN 13501-1 (klasifikace dle použitých povrchových úprav)

Vhodné materiály obvodového zdiva na aplikaci systému: dřevěné konstrukce s cementovláknitými deskami, pórobetonové (suché) špatně větrané budovy, pórobetonové (vlhké) budovy a silikátové tvárnice

Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižší než 25 m), bytové domy vyšší než 25 m a veřejné budovy (zejména školy, nemocnice, divadla)

1. Upevnění

 • Lepicí malta Ceresit CT 180 nebo lepicí a stěrková malta Ceresit CT 190
 • Kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014
 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a a statickým výpočtem zatížení

2. Izolační materiál

 • Minerální vlna s podélným nebo kolmým vláknem v souladu s EN 13162 a s ETA systémem Classic Wool
 • Tloušťka až 25 cm

 

3. Výstužná vrstva

 • Tkanina ze skleněných vláken Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m2 a více
 • Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 190

 

4. Základní nátěr

 • Základní nátěr Ceresit CT 15 pro silikátové omítky
 • Základní nátěr Ceresit CT 16 pro minerální, silikon-silikátové a silikonové omítky

 

5. Omítky

6. Nátěry