Oprava betonu

Ochrana a konzervace nových a starých betonových konstrukcí se často dělá nepropustnými maltami a cementovými systémy. Produktové systémy Ceresit mají vysokou kvalitu a nabízejí specifická dlouhodobá řešení. Mnohé balkonové konstrukce například korodují kvůli působení chemických a mechanických faktorů. Takové škody lze účinně opravit pomocí systému Ceresit PCC.