Stavební chemie Ceresitna místě, kde žil pračlověk. Víceúčelový dům v Boskovicích

Základní fakta

Objekt: Víceůčelový dům v Boskovicích
Použitá stavební chemie Ceresit: emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti CC 81,
rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota CN 87,
hloubkový penetrační nátěr CT 17,
dvousložková stěrková hydroizolace CL 50,
jednosložková stěrková hydroizolace CL 51,
výztužný izolační pás CL 52,
tenkovrstvá lepicí malta CM 11 Plus,
tenkovrstvá flexibilní lepicí malta CM 17 Super Flexible,
flexibilní rychletvrdnoucí malta CM 19,
flexibilní spárovací hmota CE 40 Aquastatic,
flexibilní spárovací hmota CE 43 Grand’Elit,
těsnicí provazec o průměru 10 mm,
sanitární silikon CS 25

Proluku, která na Masarykově náměstí v Boskovicích na rohu s ulicí Zborovskou léta sloužila jako otevřená tržnice, zastavěl víceúčelovým domem investor Ing. Vladimír Ryšávka. Na podlahách a terasách objektu našel uplatnění široký sortiment stavební chemie Ceresit. Volné prostranství na boskovickém centrálním náměstí vzniklo sanací původních budov v 60. letech minulého století a v době zahájení jeho zástavby v květnu 2008 tady archeologové objevili mimořádně cenné nálezy staré 6 000 let.

Toto rozsáhlé naleziště doložilo vývoj osídlení Boskovic od pravěku až do doby současné. Nejstarší nálezy na ploše stavby řadili památkáři do mladší doby kamenné, vědci objevili i nástroje pravěkých lovců a Keltů. Důležité byly nálezy z období vzniku města Boskovice: i když historikové předpokládali založení města již na sklonku 13. století, toto tvrzení do té doby nebylo podloženo žádným konkrétním nálezem. Archeologický výzkum však ukázal, že pravidelná zástavba, pozůstávající z dřevěných srubových domů, existovala přímo na náměstí již v závěru 13. či na přelomu 13. a 14. století a někdy v tomto období zanikla velkým požárem. Jednalo se tak o důležitý doklad nejstaršího městského osídlení.

Historické a cenné nálezy samozřejmě výstavbu trochu zkomplikovaly a o několik měsíců posunuly, ale díky spolupráci pracovníků Muzea Boskovicka, brněnské společností Archaia o. p. s. a Ing. Vladimíra Ryšávky jako investora a zhotovitele domu se po ukončení práce archeologů naplno rozběhla výstavba objektu, který je na začátku roku 2012 těsně před kolaudací. V průběhu jara tak začne sloužit svému účelu a obohatí nabídku obchodů a služeb na boskovickém centrálním náměstí.

Stavba má půdorys 16×28 metrů a sedlovou střechu kombinovanou s rovnou. V přízemí a II. nadzemním patře je plocha pro obchodní a administrativní zázemí, v podkroví pak menší byt. Na terasách – jedna větší o ploše 40 m² a tři menší o velikosti 3,5 až 5 m² – byl na podkladní beton nanesen kontaktní můstek vytvořený pomocí emulze pro zvýšení přilnavosti CC 81, vody a vyrovnávacího rychletvrdnoucího potěru Ceresit CN 87. Na takto připravený kontaktní můstek byla následně provedena spádová vrstva pomocí rychletvrdnoucí vyrovnávací hmoty Ceresit CN 87. Na doporučení technického poradce Henkel Pavla Moravce byly do konstrukce podlahy zabudovány i dvousložková vodotěsná cementopolymerová elastická těsnicí hmota pod keramické obklady a dlažbu CL 50 a pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod dlažbou izolační pás CL 52, které spolehlivě utěsňují podklady proti vodě a vlhkosti. Na takto vytvořený podklad byla tenkovrstvou flexibilní lepicí maltou CM 17 Superflex s velmi vysokou přídržností (označení C2 podle ČSN EN 12004) a flexibilitou (S1 podle normy ČSN EN 12002) lepena dlažba. Spáry byly vyplněny šedou vodotěsnou flexibilní spárovací hmotou Ceresit CE 43 Grand’Elit a spárovacím silikonem CS 25 (oba produkty jsou součástí systému Ceresit MicroProtect, který chrání spáry před plísněmi a znečištěním) ve stejném odstínu jako spárovací hmota.

V interiéru objektu byla na ploše 650 m² položena dlažba o velikosti 600×300 mm, při pokládce obkladači použili podobně jako u teras hloubkový penetrační nátěr CT 17spárovací hmotu CE 43 Grand’Elit a spárovací silikon CS 25. Dlažba se lepila flexibilní rychletvrdnoucí maltou CM 19, která díky tekutoplastické konzistenci vytváří dokonalé spojení dlažby s podkladem a eliminuje vznik dutin mezi nimi.

I při lepení dlažby a keramických obkladů v sociálních zařízeních objektu se uplatnila penetrace CT 17, ochranu proti vlhkosti zajišťuje jednosložková stěrková hydroizolace CL 51 a izolační pás CL 52. Spáry vyplnila CE 40 Aquastatic a silikon CS 25, které patří do systému Ceresit MicroProtect, pro lepení navrhl Pavel Moravec tenkovrstvou maltu CM 11 Plus „Comfort Gres“, která je vhodná pro lepení obkladů a dlažby s nízkou nasákavostí na stabilních podkladech.