Dlažba, obklady a fasáda nového showroomu přívesů ve Velkém Meziříčí se stavební chemií Ceresit

Základní fakta

Objekt: showroom společnosti VEZEKO s.r.o., Velké Meziříčí
Generální dodavatel: GREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí
Dodavatel stavební chemie: Stavebniny společnosti GREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí
Použité materiály Ceresit: hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17
elastická hydroizolace Ceresit CL 51
flexibilní lepicí malta Ceresit CM 16
spárovací hmota Ceresit CE 40 v odstínech chocolate, šedá a manhattan
sanitární silikon Ceresit CS 25
lepicí malta Ceresit ZK
stavební lepicí malta k lepení pórobetonových a plynosilikátových tvárnic Ceresit CT 121
montážní cement Ceresit CX 5
univerzální polyuretanové lepidlo Ceresit CX 10
základní nátěr Ceresit CT 16
lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85
PU lepidlo pro lepení polystyrénových desek Ceresit CT 84
silikonová omítka hlazená Ceresit CT 74 dvě barvy zr.1,5mm
mozaiková omítka Ceresit CT 77

Nejen osobní automobily potřebují svůj showroom. Široký sortiment svých nákladních přívěsů a nástaveb potřebovala svým partnerům v odpovídajícím prostředí představit i firma VEZEKO z Velkého Meziříčí. V interiéru i na fasádě použila stavební společnost GREMIS penetrace, lepidla, lepicí malty, spárovací hmoty a omítky z nabídky stavební chemie Ceresit.

VEZEKO s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma, působící na trhu již od roku 1996. V současné době zaměstnává 160 stálých zaměstnanců, pracujících ve výrobním závodě ve Velkém Meziříčí. Výrobní program je zaměřen na výrobu a servis nákladních přívěsů různých kategorií a užitkových nástaveb nákladních automobilů. Rozsahem výroby a vysokým standardem kvality se společnost řadí mezi přední výrobce v České republice.

Dodavatelem stavební chemie Ceresit pro nový objekt v areálu investora byla společnost GREMIS, s.r.o. z Velkého Meziříčí, která současně i celou výstavbu nového showroomu v roli generálního dodavatele realizovala. Firma GREMIS se zabývá komplexními dodávkami staveb občanské a průmyslové výstavby, prodejem stavebního materiálu, liniovými stavbami (vodovodů, kanalizací), stavbou komunikací a energetickými audity staveb včetně realizace zateplených fasád.

Nebylo dílem náhody, že generální dodavatel stavby byl i dodavatelem stavební chemie Ceresit – stavebniny GREMIS patří do sítě autorizovaných prodejců Ceresit a samotná stavební společnost GREMIS měla všechny předpoklady pro zajištění stavby z pozice generálního dodavatele - kvalitní management, vlastní technické a obchodní zázemí společnosti, prodejnu stavebnin, vlastní projekční úsek a zavedený systém řízení. Navíc to má k sídlu investora doslova „přes ulici“ – obě firmy totiž sídlí pouze několik desítek metrů od sebe.

V interiéru byla při lepení 510 m2 dlažby a cca 220 m2 obkladů použita systémová skladba stavební chemie Ceresit – penetrace, povrchová hydroizolace, flexibilní lepicí malta, odolná spárovací hmota a sanitární silikon. Na velkoformátovou rektifikovanou dlažbu IRIDIUM GLACÉ LAPPATO o rozměrech 60x60 cm od italské keramičky ALFALUX byla pro lepení vybrána flexibilní lepicí malta Ceresit CM 16 FLEX. Tato malta je charakteristická vysokou přídržností, je vhodná i na kritické podklady a vyhovuje třídě S1 pro stanovení příčné deformace podle ČSN EN 12002. Její předností je také vysoký rozliv a pokrytí pod dlažbou a dlouhá otevřená doba. Podklad byl napenetrován hloubkovým penetračním nátěrem Ceresit CT 17, který zpevnil povrchy, snížil jejich nasákavost a zvýšil přilnavost podkladu. V prostorách zatížených vlhkostí (sociální zařízení) byla součástí skladby i elastická hydroizolace Ceresit CL 51. Spáry obkladů a dlažby jsou vyplněny spárovací hmotou Ceresit CE 40 Aquastatic s recepturou MicroProtect v odstínech chocolate, šedá a manhattan. Tato spárovací hmota má schopnost nejen se pasivně bránit před pronikáním vlhkosti do struktury spár, ale díky originální kombinaci tří účinných biocidních látek i zamezit růstu plísňových kultur a uchycení a šíření spor. Dilatační spáry mezi obklady a dlažbami utěsnil sanitární silikon Ceresit CS 25, který je díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí.

Stavební chemie Ceresit je použita i v exteriéru - do betonového skeletu se rychletvrdnoucím montážním cementem Ceresit CX 5 kotvily kovové a plastové předměty, pórobetonové tvárnice lepili pracovníci firmy GREMIS stavební maltou Ceresit CT 121. Vlastnosti této malty umožnily lepení tvárnic se zachováním šířky spár do 3 mm, díky čemuž je výrazně omezen výskyt tepelných mostů v místech zdících spár. Při zdění příček se pak díky svým vlastnostem – zejména výborné přídržnosti a rychlé a snadné aplikaci – uplatnilo univerzální polyuretanové lepidlo Ceresit CX 10.

Při realizaci zateplení byl použit certifikovaný zateplovací systém Ceresit Ceretherm Express, jehož hlavní výhodou je rychlá montáž díky použití PU lepidla pro lepení polystyrénových desek Ceresit CT 84 Express. Kromě toho, že tento systém zkracuje dobu montáže až o 5 dní, vyznačuje se také vysokou odolností proti mechanickému poškození. Tato odolnost je zajištěna lepicí a stěrkovou maltou Ceresit CT 85, která je vyztužena vlákny a je vysoce elastická. Pro zajištění dlouhodobé životnosti a stálobarevnosti fasády nového showroomu byly na závěr použity dva odstíny hlazené silikonové omítky Ceresit CT 74 zrnitosti 1,5 mm a v oblasti soklu pak mozaiková omítka Ceresit CT 77.

Ing. Michal Pokorný, hlavní stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o., k výstavbě uvedl: „Stavět jsme začali v srpnu loňského roku, v jarním měsících letošního roku naše práce finišují. Šlo o objekt na „zelené louce", takže nebylo třeba řešit žádné zásadní komplikace. Základem byl prefabrikovaný skelet z betonu, z mého pohledu to byla klasická stavba bez velkých potíží, výjimečná byla zejména tím, že jsem na ni docházel pěšky. Z materiálů Ceresit musím pochválit maltu Ceresit CM 16, se kterou se velké formáty lepí skutečně dobře. Při spárování jsme museli dávat pozor na jednotnou barevnost spárovacích hmot na ploše showroomu – od pana Pavlíčka z Henkel ČR víme, že pro „trefení jednotného odstínu“ se nesmí spárování uspěchat. Naše zkušenosti ukázaly, že kromě vyschnutí podkladu je pro dosažení jednotného odstínu velmi důležité i dávkování záměsové vody při míchání spárovací hmoty – vysoké množství vody jak při míchání, ale i při spárování na etapy může způsobit změnu odstínu.“

Propojení generálního dodavatele stavby a stavebnin, které dodávaly obklady, dlažbu a stavební chemii, práci samozřejmě usnadnilo. A široký sortiment stavební chemie Ceresit, který umožnil uplatnit systémové sklady penetrací, lepidel, v interiéru pak spárovacích hmot, v exteriéru omítek, se také ukázal pro všechny zúčastněné subjekty přínosem. Miroslav Kučera, technický poradce Ceresit pro Vysočinu, připravoval návrhy a kalkulace pro interiér i fasádu a Stavebniny GREMIS dodávaly výrobky Ceresit operativně na stavbu – v tomto konkrétním případě jen přes ulici…

 

Dokumenty ke stažení