Nový design prodejny Baťa v OD ELAN v Havířově se stavební chemií Ceresit

Základní fakta

Objekt: Prodejna Baťa, Havířov
Generální dodavatel: FILMONT, s.r.o., Valašské Klobouky
Dodavatel dlažby a stavební chemie: Keraservis s.r.o., Brno
Použitá stavební chemie Ceresit: penetrace Ceresit CT 17,
lepicí malta Ceresit CM 17 Stop Dust,
spárovací hmota Ceresit CE 33 Super,
silikon Ceresit CS 25

Společnost Baťa kompletně inovovala vzhled své prodejny v obchodním domě ELAN v Havířově a podobně jako v jiných prodejnách tohoto největšího světového výrobce a prodejce obuvi se při pokládce dlažby rekonstruované havířovské prodejny uplatnila stavební chemie Ceresit.

Havířovský obchodní dům zahájil prodej v roce 1973 pod jménem „Budoucnost“, v roce 2000 byl po rekonstrukci otevřen pod současným označením ELAN. V létě roku 2012 tady probíhala postupná oprava fasád a dílčí úpravy některých pater a někteří prodejci museli v době oprav své prodejny uzavřít. Plánované přerušení prodeje využila i společnost Baťa, která v červenci „oblékla“ svoji havířovskou prodejnu do nové podoby. Generálním dodavatelem rekonstrukce byla společnost FILMONT z Valašských Klobouk, dlažbu a stavební chemii Ceresit dodával Keraservis s.r.o.

Realizační firma FILMONT má s realizací obchodních jednotek bohaté zkušenosti, pro akciovou společnost Baťa realizuje nové prodejny na území České republiky i na Slovensku. „Dlažbu prodejny Baťa jsme na ploše 350 m² lepili a spárovali se stavební chemií Ceresit. V prostorách jako je tento máme osvědčené systémové řešení, složené z hloubkového penetračního nátěru, flexibilní lepicí malty, spárovací hmoty pro úzké spáry a silikonu s vysokou elasticitou a odolností proti vodě.“, uvedl Michal Bližňák z technického oddělení FILMONT.

Na očištěný a obroušený podkladový beton nanášeli pracovníci firmy FILMONT hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17, který je určen pro penetraci nasákavých podkladů před lepením keramických obkladů a dlažby. Penetrační nátěr CT 17 účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, neobsahuje rozpouštědla, zpevňuje povrch, zvyšuje pevnost, přilnavost a snižuje nasákavost.

„U lepicí malty Ceresit CM 17 Stop Dust jsme i při této realizaci ocenili minimální prašnosti při míchání, manipulaci a transportu. Malta má navíc vysokou přilnavost, je flexibilní a je schopna kompenzovat do určité míry deformace podkladu.“, zmínil hlavní přednosti použité malty Michal Bližňák. Podle ČSN EN 12004 je použitá lepicí malta zařazena do třídy C2T, tj. minimální hodnota pevnosti v tahu je větší nebo rovna 1 N/mm². Pro třídu S1, do které patří také malta Ceresit CM 17 Stop Dust, je příčná deformace v intervalu 2,5 až 5 mm, riziko poškození lepené dlažby je tedy používáním flexibilní malty výrazně zredukováno.

Použitá cementová spárovací hmota Ceresit CE 33 Super je ideálně hladká a mezi jeji přednosti patří vysoká odolnosti proti oděru a stálost barev. Možnost barevné shody použité spárovací hmoty a sanitárního silikonu Ceresit CS 25 byla další předností použité stavební chemie.