Stavební chemie Ceresit pod obklady a dlažbou prvního 3D planetária v Plzni

Základní fakta

Objekt: 3D planetárium Plzeň
Použitá stavební chemie Ceresit: hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17
těsnící hmota Ceresit CL 50
těsnící hmota Ceresit CL 51
izolační pás Ceresit CL 152
lepicí malta Ceresit CM 12
lepicí malta Ceresit CM 16
spárovací hmota Ceresit CE 43
sanitární silikon Ceresit CS 25

Nové a první 3D planetárium u nás je součástí plzeňského interaktivního centra (ve světě označované jako science center) Techmania Science Center, jehož 1. část byla otevřena pro veřejnost začátkem listopadu 2013. Obklady a dlažby tady na ploše cca 1500 m2 lepili pracovníci SPO Plzeň pomocí stavební chemie Ceresit.

Techmania Science Center o.p.s. založila společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. a Západočeská univerzita v Plzni a oba zakladatelé tímto krokem reagovali na současnou situaci, kdy v České republice klesá zájem o technické obory. Plzeňské „science center“ vnímají jako ve světě osvědčený způsob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku, ostatně jeho hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Techmania získala z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace dotaci 577 milionů korun, stát přispěl ze státního rozpočtu částkou 87 milionů Kč.

Od 4. listopadu 2013 je dětem a mládeži – ale nejen jim - zpřístupněna 1. etapa: 3D Planetárium s 2D/3D projekcemi, interaktivním glóbem Science on a Sphere a expozicí Vesmír. Tato část vyrostla jako výsledek rekonstrukce původní škodovácké jídelny z roku 1917, při jejíž stavbě byla poprvé v českých zemích použita tzv. Hetzerova konstrukce lepených vazníků (jednotlivé dřevěné vazníky byly spojovány lepidlem na bázi tvarohu a vápna). Budova, v Plzni známá jako ASAP (dle Akciové společnosti automobilového průmyslu) prošla od ledna 2012 do října 2013 totální rekonstrukcí, během níž byla postupně rozebrána a složena zpět s využitím původních historických prvků (Hetzerovy vazníky, dýmníky, cihelné pásky). Co šlo, bylo opraveno: rozebrat, vyčistit a postavit znovu s co největším zachováním původních prvků - to byla strategie celé rekonstrukce.

Pozoruhodná nebyla jen samotná rekonstrukce, ale i její výsledek. Velká kupole s kapacitou 90 míst nabízí projekci dvou i třírozměrných filmů na kulovou plochu o poloměru 14 metrů. Interaktivní dvoumetrový globus Science On a Sphere je teprve 99 instalací svého druhu na světě a využívá data amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Globus se takřka vznáší v prostoru a dá se dotykem ovládat, měnit, lze na něm promítat krátké filmy zachycující proměny Země v čase, pozorovat bouřící tornáda nebo stopovat zemětřesení. S novým planetáriem a interaktivním glóbem startuje i nová expozice Vesmír, ve které 27 exponátů představí blízký i vzdálený vesmír tak, jak ho pravděpodobně ještě neznáte. „Pohrát“ si zde můžete s vodíkovou raketou, vyzkoušíte si gyroskop či skafandr, pochopíte, co se děje v nitru sopek nebo jak vypadá třeba vnitřek Slunce… Na jaře 2014 pak bude zpřístupněna 2. část Techmania Science Center – v hlavní budově centra bude po rekonstrukci otevřena Expoziční hala.

Sdružení plzeňských obkladačů Plzeň má s materiály Ceresit dlouholeté výborné zkušenosti. A proto i při lepení obkladů a dlažeb vědeckého centra použili jeho obkladači penetraci plus těsnící, lepicí a spárovací hmoty a silikony Ceresit. Vladislav Hvízdal, jednatel SPO Plzeň, k samotné realizaci uvedl: „Techmania představuje jeden z největších plzeňských projektů současnosti a pro nás byla čest se na obou etapách nového centra podílet. Vyrostlo nové planetárium, které město Plzeň jako jediné z krajských měst nemělo už více než 15 let, navíc s promítacím zařízením, jichž je na světě jen kolem deseti. Celý objekt se zbouráním zdi otevřel městu, k dispozici je nové parkoviště. Radost máme i z rekonstrukce, která respektovala maximum ze starého památkově chráněného objektu, ale která současně umožnila nejen ve vybavení centra, ale i v jeho stavební části použít nejmodernější materiály a technologie.“

Ze systémového řešení stavební chemie Ceresit se jako základní penetrační nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením keramických obkladů a dlažby uplatnila hloubková penetrace CT 17. Tento penetrační nátěr účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost a snižuje nasákavost. Dvousložková vodotěsná cemento-polymerová elastická těsnicí hmota CL 50 těsnila před lepením keramických obkladů a dlažby podklady proti vodě a vlhkosti a díky jejímu rychlému vyzrání se mohlo lepit ještě v ten samý den. Z nabídky těsnících hmot a izolačních pásů Ceresit použili obkladači SPO Plzeň pro izolace lehkého typu (koupelny, toalety apod.) jednosložkovou těsnící hmotu Ceresit CL 51. Pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou pak izolační pás Ceresit CL 152.

Obě použité lepicí malty – Ceresit CM 12 „ELASTIC“ a Ceresit CM 16 FLEX - bodovaly vysokou přídržností při lepení obkladů a dlažby. Navíc se obě malty dají použít i na kritických podkladech, jejich výhodou je i možnost lepit s nimi materiály s nízkou nasákavostí. Malta CM 12 je charakteristická vysokou stabilitou i na svislých podkladech a flexibilní malta CM 16 „nabídla“ pracovníkům SPO Plzeň vysoký rozliv a pokrytí pod dlažbou, dlouhou otevřenou dobu a možnost spárování již po 24 hodinách. Spáry mezi obklady a dlažbami plzeňského „science center“ vyplňuje flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 43 Grand´Elit, která v provozu uplatní všechny své přednosti - zvýšenou chemickou i mechanickou odolnost a zvýšenou odolnost proti znečištění, plísním a průniku vody. Sanitární silikon Ceresit CS 25 zaručuje díky receptuře Ceresit MicroProtect dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení. Spáry tak zůstávají čisté a zdraví neškodné.

„Použité lepicí malty, spárovací hmota a silikon Ceresit mají jedno společné – snesou velké zatížení, kterému jsou a budou intenzivně navštěvované prostory vědeckého centra vystaveny. Zvýšená mechanická a chemická odolnost a odolnost proti znečištění, plísním a průniku vody usnadňuje údržbu a zaručuje dlouhou životnost interiérů 3D planetária. Ale stavební chemie Ceresit se v široké míře uplatnila i na 2. etapě nového centra – v právě dokončované rekonstrukci Expoziční haly, která bude na jaře 2014 zpřístupněna návštěvníkům v hlavní budově.“ řekl Vladislav Hvízdal z SPO Plzeň.