Bytový komplex Nad Vltavským údolím, Praha

Základní fakta

Objekt: Bytový komplex Nad Vltavským údolím, Praha-Budovec
Fasádní systémy: Henkel ČR, spol. s r.o.:
  • kontaktní zateplovací systémy Ceresit VWS M a Ceresit VWS S,
  • lepicí a stěrková malta Ceresit CT 190,
  • malta Ceresit CT 85,
  • akrylátová omítka Ceresit CT 60.
Generální dodavatel: Sefimota, a.s.

V místech dnešní vilové čtvrti Budovec, kde svého času brouzdal s paletou a plátny malíř Mikoláš Aleš a nechal se tímto malebným koutem Prahy inspirovat k vytvoření cyklu lunet „Vlast“, vyrostl v uplynulých měsících nový bytový komplex pojmenovaný Nad Vltavským údolím. Pro „vymalování“ fasád těchto terasovitě vystavěných budov měl k dispozici generální dodavatel stavby společnost Sefimota, a.s., paletu se 163 odstíny fasádních barev Ceresit od firmy Henkel ČR.

Nízké, pětipodlažní budovy se čtyřmi nebo šesti byty na patře se snaží působit dojmem spíše většího rodinného domu. Všechny byty mají vlastní balkon nebo terasu a především terasy v posledních – ustupujících patrech jsou řešeny tak, aby poskytovaly maximální prostor. Fasády všech pěti budov s více než stovkou bytů mají společné dvě barvy – bílou a šedou – a jeden odstín je typický jen pro daný objekt. Projektanti zvolili pět barev od světle žluté přes okrovou až po cihlovou.

„Dali jsme technickému poradci pro Ceresit vzorník s vybranými barvami a on nám pak přivezl vzorky, které přesně seděly. Upravova li jsme jen šedivou, kterou chtěl projektant původně tmavší, ale s ohledem na teplotu uvnitř domu a zejména doporučení dodavatele jsme nakonec vybrali světlejší, aby slunce budovu příliš nerozpalovalo,“ říká vedoucí stavby ing. Petr Kašpar ze společnosti Sefimota, a.s., a dodává: „Potom jsme také vytvořili tmavší proužky v šedivých plochách, které přispěly k ještě větší rozmanitosti fasád.“

Použité probarvené akrylátové omítky Ceresit CT 60 zrno 1,5 mm, které mají samočisticí efekt a zajišťují biocidní ochranu A, B, tvoří poslední vrstvu v kontaktních zateplovacích systémech Ceresit VWS M a Ceresit VWS S, které byly na budovách aplikovány. Oba kontaktní systémy zateplování mají platné certifikáty vydané Technickým a zkušebním ústavem Praha, s. p., a liší se pouze v použité tepelněizolační vrstvě, kterou je u prvního systému Ceresit VWS S polystyren a u druhého Ceresit VWS M fasádní desky z minerální vlny s podélnou orientací vláken, popř. lamely s kolmou orientací vláken. „Použili jsme oba systémy, tak jak si to vyžadovaly technické parametry, zejména protipožární předpisy,“ říká ing. Petr Kašpar. V závislosti na použitém izolantu se k přilepení používaly různé lepicí malty. K lepení desek z minerální vlny a pro provádění tenké vrstvy vyztužené síťovinou na těchto deskách byla použita Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 190, která vyniká vysokou přilnavostí k minerálním podkladům a k minerální vlně, je paropropustná, odolná proti povětrnostním vlivům a plastifikovaná. Po vytvrzení malty byly desky dodatečně upevněny hmoždinkami. Na povrch desek se malta Ceresit CT 190 nanášela ve vrstvě tlusté 2÷3 mm pomocí hladkého ocelového hladítka, na čerstvou maltu se pokládala sklotextilní síťovina (při zachování přesahů 10 cm) a poté se nanášela druhá vrstva malty o tloušťce cca 1–2 mm. Pro lepení polystyrenových desek byla použita malta Ceresit CT 85 obsahující mikrovlákna z metylcelulozy, jinak další postup byl obdobný.

Díky terasovitému charakteru terénu i samotných staveb má celý areál Nad Vltavským údolím k fádnosti hodně daleko. „Budovy jsou hodně členité a celý komplex je zajímavý po technické stránce, prováděli jsme hodně venkovních úprav, jsou zde soukromé předzahrádky, pěší stezky s lavičkami, dětské hřiště, protihlukové a opěrné stěny atd. Byl to jeden z náročnějších a především nejzajímavějších projektů,“ říká ing. Petr Kašpar a dodává: „Lokalitou i technickým provedením se mi komplex hodně líbí a dovedu si představit, že bych si tady koupil byt.“

 

Soubory ke stažení