Fasáda Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Základní fakta

Objekt: Spinální jednotka Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Součástí centra akutní medicíny Fakultní nemocnice Brno je od letošního ledna traumatologická jednotka intenzívní péče s patnácti lůžky a spinální jednotka se sedmi lůžky, které byly vybudovány v nástavbě třetího nadzemního podlaží nad objektem I1 v areálu Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Nové prostory jsou komunikačně napojeny na lůžkový objekt, DTC i heliport a obsahují veškeré potřebné zařízení pro pacienty a ošetřující personál.

Spinální jednotky jsou v České republice pouze čtyři (kromě Brna ještě v Praze, Liberci a Ostravě) a po úrazu páteře jsou pro každého pacienta místem velké naděje. Pouze pracoviště specializované na léčení úrazů páteře a míchy v rámci většího zdravotního zařízení, skýtá největší šanci na minimalizaci následků poranění. Odborná mezioborová a zároveň specializovaná péče mohou pomoci efektivně překonat náhlou nemohoucnost člověka po poranění páteře a míchy.

Výsledky dobré spolupráce

Hlavním zhotovitelem stavby byla společnost IMOS Brno, a.s., projektovou dokumentaci vypracoval Atelier AS, s.r.o. a technický dozor investora prováděla společnost K4 a.s. Stavba byla hrazena převážně z dotace Ministerstva zdravotnictví, část nákladů hradila z vlastních zdrojů FN Nemocnice v Brně. Realizátorem zateplovacích prací na fasádě celého objektu byla brněnská společnost ATAS s jednatelem Michailem Hladyukem, která na objektu pracovala od října do listopadu 2009. Na ploše 3 200 m² (z toho 2 000 m² zateplených) byly použity nátěry, malty a omítky Ceresit Ceretherm. Dle doporučení technických poradců firmy Henkel ČR používala společnost ATAS Brno jednotlivé komponenty ucelených zateplovacích systémů Ceresit Ceretherm – u spinální jednotky byl použit zateplovací systém Ceresit Ceretherm Wool Classic, který je ověřen jako odolný vůči biologickému napadení, silnějším nárazům, povětrnostním vlivům a ve variantě s minerální omítkou odpovídá požární klasifikaci A1 (nehořlavý).

Použité materiály

Lepící a stěrková malta CT 190, určena k lepení desek z minerální vlny a k aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skleným vláknem, je součástí zateplovacího systému Ceresit Ceretherm Wool Classic, který se používá pro novostavby i rekonstrukce fasád pomocí ETICS např. u objektů s přísnými požárními požadavky včetně vysokých budov (bez omezení výšky aplikace) a veřejných budov (školy, nemocnice, obchodní centra, tělocvičny, zábavná střediska atd.). Lepící a stěrková malta CT 85 je určena k lepení desek z pěnového polystyrénu a k aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skleným vláknem v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm. Ceresit CT 85 je modifikovaná mikrovlákny a je více odolná proti prudkému vyschnutí a následnému vzniku smršťovacích trhlin nebo vypraskání. Pro zpevnění povrchu a snížení nasákovosti byl na podklad aplikován hloubkový penetrační nátěr CT 17.

Názor odborníka

Akrylátový základní nátěr Ceresit CT 16 posloužil jako základní nátěr výztužné vrstvy s armovací sítí. „Nátěr obsahuje minerální plnivo, které zajišťuje zdrsněný povrch vytvrzeného nátěru pro dobrou přilnavost následných vrstev a vysokou odolnost proti obrusu. Současně snižuje nasákavost podkladu, sjednocuje povrch, zvyšuje přilnavost omítek, stěrek a nátěrových hmot, má velmi dobrou schopnost krytí a zamezuje vzniku výkvětů a skvrn na probarvených akrylátových, silikonových nebo minerálních omítkách.“, dodal projektový specialista Pavel Moravec, který se divizi Adhesives Technologies firmy Henkel ČR na realizaci zateplení fasády spinální jednotky podílel

 

Stavební chemie

Pro fasádní povrchovou úpravu byla použita silikonová omítka hlazená CT 74. Omítka CT 74 se dodává ve více jak 200 odstínech a je vhodná pro použití na místech, kde je žádoucí vysoká paropropustnost, mezi její další charakteristické vlastnosti patří i odolnost vůči povětrnostním vlivům, znečištění a biologickému napadení. Pracovníci firmy ATAS navíc oceňovali, že byla připravena k okamžitému použití.

 

 

Soubory ke stažení