Revitalizace bytového domu v Boskovicích

Základní fakta

Objekt: Bytový dům, Boskovice
Materiály: Henkel ČR, spol. s r.o.: expresní zateplovací systém Ceresit Ceretherm Express, lepicí a stěrková hmota Ceresit CT 87 „2 in 1“, akrylátová omítka Ceresit CT 60 s velikostí zrna 1,5 mm, Makroflex těsnicí a izolační systém WINTeQ
Realizační firma: BAUMEX COLOR s.r.o.

SBD Radost Boskovice bylo založeno v roce 1967 a má bohaté zkušenosti nejen s výstavbou, ale i se správou domů. V současné době spravuje více jak 3000 bytů a vykonává správu pro 50 společenství vlastníků, z nichž část přišla do správy družstva od jiných správců. Do správy SBD Radost patří i bytový dům na ulici Komenského (č.p. 35, 37 a 39), který prošel v posledních měsících kompletní revitalizací. Realizaci prováděla firma brněnská firma BAUMEX COLOR s.r.o., která dokonale využila všechny výhody expresního zateplovacího systému Ceresit Ceretherm Express od společnosti Henkel ČR.

Podobně jako další čtyři projekty revitalizace, které SBD v roce 2008 zahájilo, splnil i bytový dům na Komenského ulici podmínky programu Panel a byl zařazen Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou mezi akce, jímž bude poskytnuta státní dotace úroků z úvěru. Podle předsedy družstva SBD Radost ing. Jana Borka byl však tento objekt jedinečný v rozsahu prací - oprava bytového domu na ul. Komenského představovala doposud největší a nejsložitější akci družstva, neboť se jednalo o devítipodlažní dům se 48 byty a hlavní změnou byla náhrada dosloužilých ocelových zavěšených balkonů novými prefabrikovanými lodžiemi. Realizace začala 26. září 2008 a dokončovala se v posledních dnech měsíce června 2009.

Jednatel realizační firmy BAUMEX COLOR pan Martin Klosnar k průběhu prací uvedl: „Izolační polystyrénové desky jsme lepili pomocí polyuretanového lepidla Ceresit CT 84 Express, armovací vrstvu vyztuženou síťovinou se skelným vláknem jsme prováděli lepicí a stěrkovou maltu Ceresit CT 87 „2 in 1“. Oba produkty jsou součástí kontaktního systému zateplení budov Ceresit Ceretherm Express. Velkou výhodou tohoto systému je rychlost a kvalita prací. Lepidlo Ceresit CT 84 Express má minimální nároky na přepravu a přípravu, přesné dávkování umožňuje správnou aplikaci, nízká hmotnost a plastická konzistence zvyšují pohodlí při práci. A navíc jedna 750 ml dóza PU lepidla vystačí na cca 6 m2 plochy. Další velkou nespornou výhodou tohoto systému je, že při použití stěrkové malty Ceresit CT 87 není potřeba aplikovat penetraci pod omítku.“

Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 Express vytvrzuje po cca 20–30 minutách od aplikace, po cca 2 hodinách mohly být nalepené polystyrénové desky broušeny, ukotveny a mohla být nanesena výztužná vrstva. V jednom dni tak bylo možné aplikovat lepidlo, upevnit kotvy a provést výztužnou vrstvu, což umožnilo zkrátit dobu realizace ve srovnání s "klasickými" maltami až o 5 dnů. Pracovníkům BAUMEX COLOR výrazně usnadnila práci kromě rychlého vytvrzení i vysoká počáteční přilnavost lepidla, investor ocení velmi dobré tepelně izolační vlastnosti: hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je velmi nízká (0,035 W/mK), vrstva lepidla pod deskami z pěnového polystyrenu zlepšuje tepelnou ochranu budovy a brání vzniku tepelných mostů.

K omítnutí použila realizační firma akrylátovou omítku Ceresit CT 60 s velikostí zrna 1,5 mm. Na dilatace kolem oken byl použit Těsnicí a izolačního systém Makroflex WINTeQ, který také dodává Henkel ČR. Použití tohoto systému zabraňuje tvorbě plísní ve spárách okolo oken, zamezuje tepelným ztrátám z obytného prostoru, zlepšuje vodotěsnost a zvukovou či prachovou izolaci a vytváří pružný spoj s okenním či dveřním rámem. Díky tomu je možné zabránit vytváření trhlin vlivem dilatace.

Společnost BAUMEX COLOR s.r.o byla založena v roce 1999 jako stavební firma zaměřená na regenerace fasád a revitalizace panelových domů. Společnost se od roku 1999 stále rozrůstá a je schopna díky svým bohatým zkušenostem v oboru zateplovacích systémů nabídnout komplexní dodávky staveb v systému řízení kvality ISO. Pracovníci firmy jsou ze strany společnosti Henkel ČR každoročně školeni odbornými pracovníky pro aplikace zateplení, ale i průběžně proškolováni v oblasti nových technologií – včetně využití již zmíněného expresního zateplovacího systému Ceresit Ceretherm Express. Samozřejmostí je i odborné technické poradenství. Velkou předností společnosti je vlastní sídlo s přilehlými vytápěnými skladovými prostory, sloužící k uskladnění materiálů, dále vlastní fasádní rámové lešení o ploše cca 10.000 m2, což pokrývá realizace vlastních zakázek a přispívá k úspěšnému a včasnému provádění díla. Společnost má 40 zaškolených pracovníků, při revitalizacích provádí kompletní dodávky zateplení a izolace střešních plášťů a dále také komplexní výrobu a dodávky vstupních portálů budov jako samostatně oddělená pracoviště. Subdodavatelsky na klíč zajišťuje také výměny okenních výplní. Hlavními odběrateli jsou bytová družstva SBD Mír, SBD Znojemčan, SBD Průkopník, ale také větší stavební společnosti jako Unistav a.s, Moravostav a.s., Esox, aj.

 

Soubory ke stažení