Popis produktu

Ceresit CN 72 Samonivelační hmota

Samonivelační hmota pro vyrovnání podlah v rozsahu od 2 do 20 mm

Vlastnosti

  • pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva
  • pod keramiku a ostatní podlahoviny
  • odolná proti bodovému zatížení a oděru
  • pochozí po 3 hodinách
  • možnost strojního zpracování
  • pro podlahová vytápění

Oblasti použití

Samonivelační hmota Ceresit CN 72 je určena k provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, cementových potěrů (i potěry s podlahovým vytápěním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např.: koberce, korek, PVC, parkety apod. Zpracování je možné pouze v interiéru, na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí: ve skladech, dílnách, výrobních provozech, v podkrovích, hospodářských místnostech apod. K provádění plovoucích podlah, oddělených podlah na separační podložce (fólie, lepenka) nebo zalévání podlahového vytápění použijte rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotu Ceresit CN 87. Na místech trvale zatížených vlhkostí, vysokým zatížením a v exteriéru použijte vyrovnávací hmoty Ceresit CN 76, CN 83 nebo CN 87. CN 72 může být rozlévána i strojově.

Technické informace

Poměr míchání: cca 6,0 l vody na 25 kg
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
Doba úvodního zrání: cca 5 min.
Doba zpracování: cca 25 min. (20 min.)*
Pochozí po: cca 3 hod.
Pevnost v tlaku (dle ČSN-EN 13813): C30
Pevnost v tahu za ohybu (dle ČSN-EN 13813): F7
Odolnost proti obrusu Böhmeho metodou (dle ČSN-EN 13813): A22
Reakce na oheň (dle ČSN-EN 13813): A2fl - s1
Uvolňování prchavých látek: ve shodě s ČSN-89/Z-0421/02
Orientační spotřeba: cca 1,6 kg/ m² (0,12 l CC83)* na každý 1 mm tl. vrstvy

Balení:

25 kg

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Podklad musí být čistý, bez prasklin, pevný, suchý, zbavený látek zabraňujících přilnavosti a musí splňovat aktuální platné místní normy.

CN 72 smíchejte s čistou vodou (míchací poměr je uveden v technickém listu). Směs promíchejte elektrickým míchadlem rychlostí přibližně 600 ot./min, dokud nebude zcela bez hrudek.

Samonivelační hmotu nalijte na podlahu a rozhrňte ji dlouhým ocelovým hladítkem nebo shrnovací lištou.

Povrch čerstvě nanesené hmoty přejeďte provzdušňovacím válečkem, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Pokud hmotu mícháte v dávkách, jednotlivé dávky nanášejte okamžitě, aby se spojily za mokra.