Popis produktu

Ceresit CC 81 Přísada pro zvýšení přilnavosti

Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti pro opravné hmoty, omítky, vyrovnávací stěrky, betonové potěry a pro vytvoření kontaktního spojovacího můstku

Vlastnosti

  • zvyšuje přídržnost
  • zlepšuje zpracovatelnost směsi
  • zabraňuje prudkému vysychání
  • jednoduché zpracování
  • odolná proti alkáliím

Oblasti použití

Pro vytvoření kontaktního spojovacího můstku u vyrovnávacích hmot Ceresit CN 83 a Ceresit CN 87, pro přípravu kontaktní vrstvy při renovaci tradičních a sanačních omítek v systémech Ceresit. Může být použita jako dodatek pro opravné stěrky, tradiční vápenno-cementové a cementové malty a omítky zpracovávané ručně nebo strojně, zlepšuje jejich způsob zpracování během aplikace nebo umožní použít technologii strojního stříkání. Zvyšuje přídržnost k podkladu, elasticitu hmot, zabraňuje prudkému vysychání maltovin. Opravné stěrky i betonové potěry mohou být s dodatkem CC 81 aplikovány jako jednovrstvé vyrovnávací hmoty na betonových i železobetonových podkladech nebo na cihelném zdivu v interiéru i exteriéru.

Technické informace

Hustota: 1,0 kg/dm³
Teplota zpracování: od +5 °C do +25 °C
Hodnota pH: 8,9
Množství chloridů: max. 0,03 %
Přídržnost k betonovému podkladu
- v normálních podmínkách:
- při propařování:

1,7 N/mm2
2,0 N/mm2
Přídržnost k cihelnému zdivu
- v normálních podmínkách:
- při propařování:

0,8 N/mm2
1,2 N/mm2
Poměr míchání: viz technický list
Doba zpracování: cca 90 min.

Balení:

2 kg, 5 kg a 10 kg

Výrobek splňuje všechny požadavky normy dle EN 934-3:2004, a je v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Malty s přídavkem přípravku CC 81 přilnou ke všem pevným, nosným a čistým minerálním povrchům bez přítomnosti látek, které mohou způsobovat oddělení. Zcela odstraňte povrchové vrstvy s nedostatečnou pevností v tahu nebo případné znečištění. Povrch zbavte prachu a mírně jej zvlhčete.

Zpracování

Nařeďte CC 81 čistou vodou při dodržení stanoveného směsného poměru (více viz technický list). Tuto tekutinu použijte k přípravě malty. Používejte standardní cementy (DIN 1164) a plnivo (DIN 4226) s vhodnou zrnitostí odpovídající danému rozsahu. Případně použijte již připravenou smíchanou maltu. Naneste nezbytný spojovací můstek, spojovací hmotu nebo pneumatickou maltu připravenou ve vhodném směšovacím poměru. Následně aplikujte maltu na stále mokrý spojovací můstek a vyhlaďte ji. Může být nezbytné provedení následné úpravy za mokra.

Aplikační video

Příprava podkladu pro podlahy před kladením dlažeb