Popis produktu

Ceresit FT 101 Tmel a lepidlo s vysokým modulem

Víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®, vytvrzující absorbováním vzdušné vlhkosti

Oblast použití

Pro elastické spoje a utěsňování v konstrukcích v interiéru i exteriéru, montáž okenních parapetů, podlahových lišt, schodů, dlaždic, spojování kovů, rozvody ventilace a klimatizace, spoje mezi okenními rámy a zdivem, dilatační spáry v podlahách a stěnách na balkonech, terasách a bazénech, spojování kovových a dřevěných konstrukcí. Vhodný pro tmelení i lepení. Odolává ozónu a UV záření.

Technické informace

Nevytvrzený výrobek  
Zápach: Alkoholový
Konzistence: Pasta
Hustota: Přibl. 1,4 g/ml
Odpor proti toku: < 2 mm
Doba vytvoření slupky: Přibl. 15 min.
Rychlost vytvrzování: Přibl. 2,5 mm/24 hodin
Initial tack (Okamžitá pevnost): Přibl. 10 g/cm2
Aplikační teplota: od +5 °C do +40 °C (teplota podkladu)
Vytvrzený výrobek  
Zápach: Bez zápachu
Tvrdost Shore A: 40
Model pružnosti 100%: Přibl. 0,80 N/mm2 (ISO 8339-A)
Pevnost v tahu: Přibl. 1,0 N/mm2 (ISO 8339-A)
Prodloužení při přetržení: Přibl. 250 % (ISO 8339-A)
Prodloužení při přetržení: Přibl. 400 % (ISO 8339-B)
Tvarová paměť: Přibl. 85 % (ISO 7389-B)
Teplotní odolnost: -40 °C až 80 °C
Smrštění: -3 %
Možnost roztažení: 25 %
Doporučená šířka spoje: 10-35 mm

Balení

280 ml kartuše

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Spoje musí být suché, neporušené, čisté a bez látek ovlivňujících přídržnost (např. olej, mastnota, starý tmel). Našroubujte trysku a odřízněte ji pod úhlem, aby odpovídala šířce spoje, a vyplňte spoj těsnicím materiálem.

Vyplněnou spáru vyhlaďte v průběhu 5 minut pomocí vhodného nástroje a zředěného roztoku saponátu nebo mýdla s vodou. Vždy se vyhněte adhezi na tři boky. Sledujte spáry s minimální šířkou 5 mm v interiérech a v exteriérech minimálně 10 mm široké. Vyplňte dilatační spáry páskem z pěnového obložení s uzavřenými buňkami.