Popis produktu

Ceresit CS 28 THERMO RESISTANT

Jednosložkový acetátový stabilní a elastický tmel v rozsahu teplot od −65 °C do +260 °C

Charakteristika

  • Dobrá přilnavost k většině nesavých materiálů
  • Specifický zápach během vulkanizace
  • Odolné vůči ozónu, ultrafialovému záření a teplotním extrémům
  • Vysoká teplotní odolnost (až do +315 °C)
  • Po vytvrzení zůstává produkt trvale elastický

Oblasti použití

Pro těsnicí a lepicí aplikace vystavené vysokým teplotám, těsnění mezi kovovými díly, těsnění v čerpadlech a motorech, utěsňování spojů vystavených dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je tomu u pecí a komínových konstrukcí. Produkt je krátkodobě odolný až do teploty +315 °C a vykazuje dobrou přilnavost vůči čistému kovu, sklu, většině neolejovitých dřevin, silikonové pryskyřici, vytvrzené silikonové pryži, keramice, přírodním a syntetickým vláknům a vůči mnoha lakovaným a plastovým povrchům.

  • Těsnící a lepící aplikace vystavené vysokým teplotám
  • Těsnění mezi kovovými díly
  • Těsnění v čerpadlech a motorech
  • Utěsňování spojů vystavených dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je tomu u pecí a komínových konstrukcí

Technické informace

Nevytvrzený produkt  
Systém: SBS modifikovaný bitumen
Hustota (ISO 1183): 1,02-1,03 g/cm3
Aplikační teplota: +5 °C ... +40 °C
Rychlost protlačování: 330 g/min
Doba zavadnutí (23 °C, 50 % rel. vl.): 30 minut
Rychlost vytvrzování (23 °C, 50 % relativní vlhkost): 1,5 mm/24
Vytvrzený produkt  
Teplotní odolnost: -65 °C ... +260 °C (+315°C)
Tvrdost (Shore A, ISO 868): 25
Modul pružnosti při 100 % roztažení: 0,49 MPa
Max. roztažení: 115 %
Pevnost v tahu: 0,55 MPa

Balení

300 ml

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Boky spojů musí být suché, pevné, čisté a zbavené látek narušujících přilnavost (např. olej, mastnota, starý těsnicí prostředek). Našroubujte trysku, seřízněte ji pod úhlem, aby odpovídala šířce spoje, a aplikujte výplň přímo do spáry.

Vyhlaďte vyplněnou spáru do 5 minut pomocí vhodného nástroje (např. stěrky) a vody s malým množstvím přípravku na mytí nádobí nebo mýdla. Vždy se vyvarujte přilnutí ke třem bokům. Dodržujte šířku spáry minimálně 5 mm uvnitř a minimálně 10 mm venku. Expanzní spoje vyplňte pásem pěny s uzavřenou buněčnou strukturou.